SDU-9 Proiectare și planificare eco-durabilă

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf./CSI dr. arh. Vasile Meiță
Obiective:
Cursul prezintă problemele legate de dezvoltarea zonelor umede generate de statutul de protecție impus de considerentele ecologice, consecințele asupra dezvoltării economice și a coeziunii sociale, și soluții de dezvoltare durabilă ce vizează cu precădere habitatul uman.
Conținut:
1. Studiu comparativ al zonelor umede de importanță internațională
2. Relația dintre dezvoltarea și conservarea zonelor umede în perspectiva dezvoltării durabile
3. Restricții economice impuse de protecția zonelor umede și probleme socio-demografice generate de acestea
4. Criterii arhitecturale și urbanistice pentru dezvoltarea durabilă a zonelor umede
Metoda de predare:
Prelegeri, studii de caz, discuții
Mod de evaluare:
Prezență
Bibliografie minimală:
1. Meiță V., Petrișor A.-I. (2015), Deltas of the World: A Possible Comparison, în: The International Academic Forum, ACSEE 2015. The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment Proceedings, Japonia, pag. 157-170
2. Meiță V. (2015), Metamorfoza spațiului deltaic, 215 pag., Editura INCD URBAN-INCERC, București, România, ISBN 978-606-8165-13-4
3. Meiță V., Voica M. (Editori) (2014), Spații simbolice din lemn și stuf. Protejarea spațiului deltaic prin promovarea arhitecturii ecologice, Editura INCD URBAN-INCERC, București, România, 80 pag., ISBN 978-606-8165-18-9
4. Voica M., Meiță V., Stancu E. (2014), Danube area spatial integration by stimulating the Romanian port cities regeneration, Urbanism. Arhitectură. Construcții, vol. 5, nr. 3, pag. 41-54
5. Meiță V. (2010), Delta Dunării – viziuni comparative între vechi și nou / The Danube Delta – A Comparative Study between the Old and the New, INCD URBAN-INCERC București, ISBN 978-606- 8165-09-7, 96 pag.
6. Petrișor A.-I., Petre R., Meiță V. (2014), Difficulties in achieving social sustainability in a biosphere reserve, ACSEE 2014. The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment Proceedings, The International Academic Forum, Japonia, pag. 131-146
7. Meiță V., Petrișor A.-I. (2012), Urban and architectural criteria for a sustainable spatial development of the human settlements within Danube Delta Biosphere Reserve, în: Karač Z, Urbanist's Season - International Scientific Conference 'Rethinking Urbanism'. Proceedings Book, Udruženje hrvatskih arhitekata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Zagreb, Croația, ISBN 978-953-6646-23-4, pag. 139-142
8. Meiță V. (2010), Materiale ecologice pentru construcțiile din Delta Dunării, Urbanism. Arhitectură. Construcții, vol. 1, nr. 1, pag. 31-36
9. Meiță V. (2003), Arhitectura habitatului din Delta Dunării. O privire asupra arhitecturii habitatului deltaic într-o concepție de dezvoltare durabilă și ecotehnică, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, ISBN 978-7999-06-1, 117 pag.