IOSUD-UAUIM

IOSUD - UAUIM este Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul UAUIM cf. Art. 5. - (1) din HG 681/2011- Codul studiilor universitare de doctorat.

În prezent, IOSUD - UAUIM oferă sprijinul instituțional, administrativ și logistic celor două școli doctorale acreditate, aflate în componența sa:

IOSUD este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD).

În conformitate cu Art.7-(3)-a din Codul studiilor universitare de doctorat, IOSUD-UAUIM este reprezentată legal prin Rectorul UAUIM.

IOSUD - UAUIM s-a constituit prin reorganizarea studiilor universitare de doctorat care au funcționat prin existența, până în 2011, a unei singure școli doctorale - SITT – Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu. Această școală doctorală a fost înființată în 2003 pe baza consorțiului dintre UAUIM și Universitatea București – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), ulterior aderând și Centrul de Hermeneutică (CH) și Facultatea de Filosofie (FF), de la Universitatea „Al. I. Cuza” (UAIC), Iași.

În 2015 s-a aprobat înființarea, în condițiile legii, a celei de-a doua școli doctorale a IOSUD-UAUIM – Școala Doctorală de Urbanism, moment în care s-au definit în structura internă a instituției cele două domenii distincte de studiu de nivel doctoral ”Arhitectură” și ”Urbanism”, din cadrul domeniului fundamental de știință ”Științe umaniste și arte” (pozitia 50 din cadrul Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare), ramura de stiință ”Arhitectura și Urbanism”.

În concordanță cu prevederile generale ale Codului studiilor universitare de doctorat și cu cele specifice conținute în Carta Universitară a UAUIM, activitatea IOSUD-UAUIM se desfașoară în baza Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat (RIOF-SD), aprobat de Senatul UAUIM.

Rapoarte de autoevaluare

Raport sintetic SD 2022.03.pdf

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)

Regulament institutional de organizare si functionare SD oct-2023.pdf

Procedura interna privind modul de organizare si desfasurare a sedintelor CSUD-v1.pdf

Membrii CSUD 2020-2024

1 prof.dr.arh. Angelica STAN Director CSUD
2 prof.dr.arh. Anca MITRACHE Director Scoala Doctorală de Arhitectura
3 conf.dr.ecol., dr. geogr. Alexandru-Ionuț PETRIȘOR Director Scoala Doctorală de Urbanism
4 prof.dr.arh. Augustin IOAN membru ales prin vot
5 prof.dr.arh. Cristina Olga GOCIMAN membru numit
6 prof.dr.arh. Beatrice JÖGER membru numit
7 stud.drd.arh. Andreea ROMAN membru ales prin vot, reprezentantul studenților
8 stud.drd.arh. Ionuț SBÎRNAC membru ales prin vot, reprezentantul studenților

Plan managerial 2020-2024

Concursuri și alegeri

Metodologia concurs CSUD.pdf