SDU-2 Tehnici de diseminare orală și scrisă a informației științifice

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
Obiective:
Cursul urmărește formarea abilităților fundamentale de cercetare, cu accent special pe diseminarea rezultatelor cercetării prin prezentări în conferințe și publicarea de articole științifice.

Există o latură teoretică – însușirea de către cursanți a acestor informații, și una practică – scrierea propriu-zisă a unui articol, pentru care studentul care alege să o urmeze primește 3 credite suplimentare.
Conținut:
1. Noțiuni generale: tipologia și etapele cercetării, criterii de evaluare și promovare, publicațiile: clasificarea ISI, clasificările naționale
2. Participarea la conferințe: participarea la conferințe, elaborarea și prezentarea unui poster, prezentarea unei comunicări, elaborarea de rezumate și lucrări in extenso
3. Scrierea articolelor științifice: sinteza literaturii de specialitate, elaborarea unui articol, publicarea articolelor, bazele evaluării colegiale
4. Comunicarea în știință
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport Power Point, discuții
Mod de evaluare:

studenții care asistă la cel puțin 75% din prelegeri primesc creditele aferente cursului pentru prezență. Doctoranzii la formele fără frecvență sau cu frecvență redusă pot obține credite din tema unică: pe maximum jumătate de pagină imaginați un rezumat al viitoarei teze de doctorat, respectând structura rezumatului unui articol în ceea ce privește prezentarea sintetică a fiecărei secțiuni a tezei. Condiții de redactare: dimensiune pag.: A4, margini de cel puțin 2 cm., font Times New Roman de 12 la un rând, salvare doar în format PDF. Nerespectarea dimensiunii maxime și a condițiilor de redactare a temei conduce la neacceptarea acesteia.
Credite suplimentare, echivalente celor pentru tipul de articol publicat, pot fi obținute prin scrierea îndrumată a unui articol, în următoarele condiții:
1. Cei interesați trebuie să confirme până la data-limită anunțată disponibilitatea de a redacta articolul. Nu vor fi acceptate persoane care nu confirmă sau confirmă cu întârziere disponibilitatea de a continua.
2. Discuțiile vor avea loc în timpul programului de consultație sau stabilit de comun acord cu titularul de curs.
3. În urma finalizării articolului se va stabili unde poate fi acesta publicat.
4. În funcție de nivelul articolului, acesta va primi un număr de credite corespunzător unui articol din categoria respectivă.
5. După publicarea articolului, doctorandul va primi și creditele aferente publicării unui articol, conform Regulamentului Școlii Doctorale de Urbanism.

Bibliografie minimală:
1. Petrișor A.-I. (2012), Abordare și metode de cercetare. Note de curs, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, România, 117 pag.;

2. Petrișor A.-I. (2014), Abordare și metode de cercetare cu elemente de autorat științific, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, România, 174 pag.;

3. Petrișor A.-I. (2019), The use and misuse of statistics in research: theory and practice, Revista Română de Statistică 67(2): 59-70;

4. Petrișor A.-I. (2020), Peer Review Under the Ethical Lens: Possible Questions, BOSNIACA - Journal of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina 25: 183-197;

5. Ianoș I., Petrișor A.-I. (2020), An Overview of the Dynamics of Relative Research Performance in Central-Eastern Europe using a Ranking-Based Analysis derived from SCImago Data, Publications 8(3): 36;

6. Petrișor A.-I. (2021), Predation, plagiarism, and perfidy, portal: Libraries and the Academy 21(4): 685-693