SDU-7 Ecologie urbană și teritorială

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
Obiective:
Cursul urmărește familiarizarea studenților cu interpretarea sistemică a habitatului uman în relația sa cu componentele naturale ale mediului, în perspectiva dinamicii și dezvoltării comunităților umane.
Conținut:
1. Mediul: organizare sistemică. Sistemele ecologice – caracteristici, structură (componente abiotice, biotice și relații) și funcții (circuite biogeochimice și autoreglare). Ierarhizarea, stabilitatea, diversitatea și dinamica sistemelor ecologice
2. Ecologia ca știință a complexelor socio-ecologice cuplate. Evoluția sa
3. Sistemul socio-economic uman. Ecologie urbană. Orașul ca sistem ecologic. Valoarea mediului
4. Deteriorarea mediului – principalele forme. Dezvoltare durabilă.
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport Power Point, discuții
Mod de evaluare:
Studenții care asistă la cel puțin 75% din prelegeri primesc creditele aferente cursului pentru prezență. Doctoranzii la formele fără frecvență sau cu frecvență redusă pot obține credite din tema unică: pe maximum jumătate de pagină prezentați principalele elemente de ecologie urbană/ teritorială din teza Dvs.. Condiții de redactare: dimensiune pag.: A4, margini de cel puțin 2 cm., font Times New Roman de 12 la un rând, salvare doar în format PDF. Nerespectarea dimensiunii maxime și a condițiilor de redactare a temei conduce la neacceptarea acesteia.
Bibliografie minimală:
1. Botnariuc N., Vădineanu A. (1982), Ecologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 438 pag.;

2. Negrei C. C. (1996), Bazele economiei mediului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 169 pag.;

3. Vădineanu A. (1998), Dezvoltarea durabilă, Vol. I. Bazele teoretice ale dezvoltării durabile, Editura Universității din București, București, 248 pag.;

4. Vădineanu A., Negrei C., Lisievici P. (coordonatori) (1999), Dezvoltarea durabilă, Vol. al II-lea. Mecanisme și instrumente, Editura Universității din București, București, 348 pag.;

5. Petrișor A.-I. (2003), Dezvoltarea durabilă: definiții și istoric, Tribuna construcțiilor 221: 19;

6. Vădineanu A. (Ed.) (2004), Managementul dezvoltării: o abordare ecosistemică, Editura Ars Docendi, București, 394 pag.;

7. Petrișor A.-I. (2007), Analiză de mediu cu aplicații în urbanism și peisagistică, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 89 pag.;

8. Petrișor A.-I. (2008), Ecologie urbană, dezvoltare spațială durabilă și legislație, Editura Fundației România de mâine, București, 272 pag.;

9. Petrișor A.-I. (2010), Mediul urban: o abordare ecologică, Revista Urbanistique, http://www.urbanistique.ro/mediul-urban-o-abordare-ecologica-dr-alexandru-ionut-petrisor/#more-127;

10. Petrișor A.-I., Sârbu C. N. (2010), Dynamics of geodiversity and eco-diversity in territorial systems, Journal of Urban and Regional Analysis 2(1): 61-70;

11. Petrișor A.-I. (2011), Systemic theory applied to ecology, geography and spatial planning, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germania, 172 pag.;

12. Dale V. H., Efroymnson R. A., Kline K. L. (2011), The land use–climate change–energy nexus. Landscape Ecology 26: 755-773;

13. Petrișor A.-I. (2013), Are human settlements ecological systems?, Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii 29(1):227-232;

14. Petrișor A.-I. , Petrișor L. E. (2014), 25 years of sustainability. A critical analysis, Present Environment and Sustainable Development 8(1): 175-190;

15. Wu J. (2014), Urban ecology and sustainability: The state-of-the-science and future directions, Landscape and Urban Planning 125: 209-221;

16. Petrișor A.-I. (2016), Ecology & Sustainability of Territorial Systems: Concepts & Principles, Editura Ars Docendi, București, 140 pag.;

17. Petrișor A.-I. (2016), Brief critical analysis of concepts used for assessing the market value to ecosystem goods and services in urban and spatial plans, Journal of Urban and Landscape Planning 1: 98-108;

18. Petrișor A.-I., Meiță V., Petre R. (2016), Resilience: ecological and socio-spatial models evolve while understanding the equilibrium, Urbanism. Arhitectură. Construcții 7(4): 341-348;

19. Petrișor A.-I. (2017), Joint ecological, geographical and planning vision of the components of urban socio-ecological complexes, Lucrările seminarului geografic Dimitrie Cantemir 45: 179-190;

20. Petrișor A.-I. (2017), A diversity-based approach to the spatial development of socio-ecological systems, Urbanism. Arhitectură. Construcții 8(2): 143-162;

21. Ionașcu G., Sârbu C. N., Manea G., Petrișor A.-I. (2019), From ecology & spatial planning to urban & territorial ecology, Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii 35(2): 214-220;

22. Skoczylas M., Petrișor A.-I. (2020), Environmentalism, sozology, and ecology: from attitudes to science, Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii 35(2): 211-219;

23. Petrișor A.-I., Susa A. A., Petrișor L. E. (2020), Counting for sustainability: the risks of creating a market for the environment, Present Environment and Sustainable Development 14(1): 167-184;

24. Petrișor A.-I., Sîrodoev I., Ianoș I. (2020), Trends in the national and regional transitional dynamics of land cover and use changes in Romania, Remote Sensing 12(2): 230