SDU-7 Ecologie urbană și teritorială

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. dr. ecol., dr. geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
Obiective:
Cursul urmărește familiarizarea studenților cu interpretarea sistemică a habitatului uman în relația sa cu componentele naturale ale mediului, în perspectiva dinamicii și dezvoltării comunităților umane.
Conținut:
1. Mediul: organizare sistemică. Sistemele ecologice – caracteristici, structură (componente abiotice, biotice și relații) și funcții (circuite biogeochimice și autoreglare). Ierarhizarea, stabilitatea, diversitatea și dinamica sistemelor ecologice 2. Ecologia ca știință a complexelor socio-ecologice cuplate. Evoluția sa 3. Sistemul socio-economic uman. Ecologie urbană. Orașul ca sistem ecologic. Valoarea mediului 4. Deteriorarea mediului – principalele forme. Dezvoltare durabilă.
Metoda de predare:
Prelegeri cu suport Power Point, discuții
Mod de evaluare:
Studenții care asistă la cel puțin 75% din prelegeri primesc creditele aferente cursului pentru prezență. Doctoranzii la formele fără frecvență sau cu frecvență redusă pot obține credite din tema unică: pe maximum jumătate de pagină prezentați principalele elemente de ecologie urbană/ teritorială din teza Dvs.. Condiții de redactare: dimensiune pag.: A4, margini de cel puțin 2 cm., font Times New Roman de 12 la un rând, salvare doar în format PDF. Nerespectarea dimensiunii maxime și a condițiilor de redactare a temei conduce la neacceptarea acesteia.
Bibliografie minimală:
1. Botnariuc N., Vădineanu A. (1982), Ecologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 438 pag. 2. Negrei C. C. (1996), Bazele economiei mediului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 169 pag. 3. Vădineanu A. (1998), Dezvoltarea durabilă, Vol. I. Bazele teoretice ale dezvoltării durabile, Editura Universității din București, București, 248 pag. 4. Vădineanu A., Negrei C., Lisievici P. (coordonatori) (1999), Dezvoltarea durabilă, Vol. al II-lea. Mecanisme și instrumente, Editura Universității din București, București, 348 pag. 5. Petrișor A.-I. (2003), Dezvoltarea durabilă: definiții și istoric, Tribuna construcțiilor 221: 19 6. Vădineanu A. (Ed.) (2004), Managementul dezvoltării: o abordare ecosistemică, Editura Ars Docendi, București, 394 pag. 7. Petrișor A.-I. (2007), Analiză de mediu cu aplicații în urbanism și peisagistică, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 89 pag. 8. Petrișor A.-I. (2008), Ecologie urbană, dezvoltare spațială durabilă și legislație, Editura Fundației România de mâine, București, 272 pag. 9. Petrișor A.-I. (2010), Mediul urban: o abordare ecologică, Revista Urbanistique, http://www.urbanistique.ro/mediul-urban-o-abordare-ecologica-dr-alexandru-ionut-petrisor/#more-127 10. Petrișor A.-I., Sârbu C. N. (2010), Dynamics of geodiversity and eco-diversity in territorial systems, Journal of Urban and Regional Analysis 2(1): 61-70 11. Petrișor A.-I. (2011), Systemic theory applied to ecology, geography and spatial planning, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germania, 172 pag. 12. Dale V. H., Efroymnson R. A., Kline K. L. (2011), The land use–climate change–energy nexus. Landscape Ecology 26: 755-773 13. Petrișor A.-I. (2013), Are human settlements ecological systems?, Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii 29(1):227-232 14. Petrișor A.-I. , Petrișor L. E. (2014), 25 years of sustainability. A critical analysis, Present Environment and Sustainable Development 8(1): 175-190 15. Wu J. (2014), Urban ecology and sustainability: The state-of-the-science and future directions, Landscape and Urban Planning 125: 209-221 16. Petrișor A.-I. (2016), Ecology & Sustainability of Territorial Systems: Concepts & Principles, Editura Ars Docendi, București, 140 pag. 17. Petrișor A.-I. (2016), Brief critical analysis of concepts used for assessing the market value to ecosystem goods and services in urban and spatial plans, Journal of Urban and Landscape Planning 1: 98-108 18. Petrișor A.-I., Meiță V., Petre R. (2016), Resilience: ecological and socio-spatial models evolve while understanding the equilibrium, Urbanism. Arhitectură. Construcții 7(4): 341-348 19. Petrișor A.-I. (2017), Joint ecological, geographical and planning vision of the components of urban socio-ecological complexes, Lucrările seminarului geografic Dimitrie Cantemir 45: 179-190 20. Petrișor A.-I. (2017), A diversity-based approach to the spatial development of socio-ecological systems, Urbanism. Arhitectură. Construcții 8(2): 143-162 21. Ionașcu G., Sârbu C. N., Manea G., Petrișor A.-I. (2019), From ecology & spatial planning to urban & territorial ecology, Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii 35(2): 214-220 22. Skoczylas M., Petrișor A.-I. (2020), Environmentalism, sozology, and ecology: from attitudes to science, Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii 35(2): 211-219 23. Petrișor A.-I., Susa A. A., Petrișor L. E. (2020), Counting for sustainability: the risks of creating a market for the environment, Present Environment and Sustainable Development 14(1): 167-184 24. Petrișor A.-I., Sîrodoev I., Ianoș I. (2020), Trends in the national and regional transitional dynamics of land cover and use changes in Romania, Remote Sensing 12(2): 230