SDU-15 Limbajul orașului: creativitate, rigoare, expresivitate

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină facultativă | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. dr. arh. Angelica Stan
Obiective:
Cursul reprezintă o interogare asupra diferitelor funcții și capacități creative ale limbajului orașului, punctând asupra creativității intrinseci a scriiturii formei urbane. El se adreseaza doctranzilor în urbanism cu scopul stimulării gândirii creatoare în pandant / complementar cu cea știintifică.
Conținut:
1. Introducere. Orașul ca limbaj/ Michel Foucault
2. Limbaj/ scriitură- orașul construit/ orașul scris/ orașul-colaj (Lynch/ Rowe/ Foucault)
3. Orașul produce formă/ forma produce limbaj (Lefebvre)
4. Formă construită și expresivitate. Științific/poetic. Limbajul ca joc. (Wittgenstein)
5. Trăsături distinctive ale limbajului orașului. Povestea/ Mesajul.
6. Limbajul mediatic vs. limbajul profesional. Critică și limite.
Metoda de predare:

Prelegeri ilustrate, prelegere sustinuta de un invitat-surpriza, dezbatare, film documentar.
Mod de evaluare:
oral/ prezentare eseu
Bibliografie minimală:


1. Genette, G. 1979. Architexte, an introduction. Seuil, Paris
2. Appleton, J, The experience of landscape, Chichester, New York, 1996
3. Arheim, R, Arta și percepția vizuală, Ed. Meridiane, 1979
4. Baudrillard, J., Nouvel, J., Obiectele singulare, Ed. Paideia, București, 2005
5. Baudrillard, J, Guillaume, M, Figuri ale alterității, Ed. Paralela 45, 2001
6. Deleuze, G & Guattari, F., Mille Plateaux: Capitalisme et schizophrénie 2, Éditions de Minuit (coll. «Critique»), Paris, 1980
7. de Sola Morales Manuel Manuel: A Matter of Things, Nai, 2008
8. Eagleton, T, The idea of culture, Oxford, Blackwell în Mitchell, Don, 2002
9. Heidegger, M.,, Originea operei de artă, Humanitas, București, 1995
10. Lefebvre, H., La production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974
11. Marcus, S., Paradigme universale, Ed. Paralela 45, 2005
12. Mihaila, E.,, Receptarea poetică, București, EPL, 1980
13. Mitchell, D., Cultural landscapes: the dialectical landscape - recent landscape research in human geography, Prog Hum Geogr, 2002