SDU-17 Metode de cercetare creative și euristice transdisciplinare

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină facultativă | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. dr. arh. Cerasella Craciun
Obiective:
Cursul urmărește formarea abordării integrate și a abilităților fundamentale de cercetare, cu accent special pe interpretarea, utilizarea, înțelegerea diferențelor, evaluarea / auto-evaluarea și aplicarea metodelor de cercetare clasice versus metodelor de cercetare creative, euristice și transdisciplinare, în cadrul cercetării științifice fundamentale (pure și orientate) sau aplicative (practice și experimentale), mono- sau inter-disciplinare, abordate în cadrul tezelor doctorale.
Conținut:
Teme abordate:
1.Introducere. Importanță, Abordări Metofologice si Metode de cercetare și de studiu în Peisaj, Urbanism, Dezvoltare Regională și Amenajarea Teritoriului.
2.EPISTEMOLOGIA. Relația Filosofie - Știință. Paradigma, Conceptele de Adevăr și Fals în Filosofia Cunoașterii. Teoriile Cunoașterii.
3.METODA DE CERCETARE, METODOLOGIA, TEHNICA, PROCEDURA, MODELUL ȘI IPOTEZA – Definiții ale termenilor, explicatii, aplicații și exemplificări. Valoarea și Criteriile cercetării stiințifice.
4.METODE CLASICE DE STUDIU ȘI CERCETARE versus METODE DE CERCETARE CREATIVE
5.METODE CLASICE DE STUDIU ȘI CERCETARE (Aplicarea unei teorii; Metoda combinării a două sau mai multe teorii diferite; Metoda Revizuirii Ipotezelor; Metoda contradicției; Metoda Criticii; Metoda Reînnoirii / Renovării; Metoda Transferului de Concepte; Metoda Limitelor). Exemplificări.
6.METODE DE CERCETARE CREATIVE (Metoda Detaliilor; Metoda Reziduurilor; Metoda Dezordinii Experimentale; Metoda Matricei de Descompunere; Metoda prezentării sau a reprezentării / Metoda Diagrafică; Metoda Vizualizării; Metoda Marcării / Trasării; Metoda Avocatului; Metoda Incompetenței). Exemplificări.
7.Euristica, Sistemul Euristic si METODELE EURISTICE CREATIVE și META-EURISTICE de cercetare. Exemplificări.
8.Transgresarea frontierelor clasice de cercetare. Trandisciplinaritatea și METODELE DE CERCETARE DE TIP TRANSDISCIPLINAR. Exemplificări.
9.Noi METODE DE CERCETARE EXPLORATORII în Urbanism, în „analiza sensibila” și cercetarea Peisajului Cvasi/Semi-Natural, Antropic și Cultural, în Dezvoltare Regională și Amenajarea Teritoriului.
10.BIOETICA ÎN CERCETARE ȘI ÎN EDUCAȚIA TRANSFORMAȚIONALĂ; Relația Bioetică / Biotehnologie / Bioteologie – Dezvoltare Durabilă / Eco-Sustenabilitate / Reziliență). Exemplificări.
11.Instrumente de cercetare euristice transdisciplinare. MEMETICA si META-ETICA în SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ, în SOCIETATEA CUNOAȘTERII și în SOCIETATEA CONȘTIINȚEI
12.Teorii de CERCETARE TRANSDISCIPLINARĂ. Teoria “Lebedei Negre” / Principiul Incertitudinii / Probabilitatea si Cunoașterea / Risc și Evolutie - în Peisaj, Urbanism, Dezvoltare Regională și Amenajarea Teritoriului. Exemplificări.
13.-14. DISCUȚII ȘI APLICATII PE TEMELE TEZELOR DE DOCTORAT ALE STUDENȚILOR
Metoda de predare:
Prelegeri ex-catedra / prelegeri in sistem fizic/online pe platforma Zoom, cu suport Power Point, Prezi; invitați, discuții interactive, studii de caz, exemplificări si aplicații; grup Google Drive.
Mod de evaluare:
Prezența activă și evoluția pe parcurs a doctorandului în timpul derulării cursului, răspuns la întrebările de pe parcurs, aplicarea pe cercetarea asupra propriei teze doctorala, a informațiilor însușite pe parcursul derulării cursului.
Bibliografie minimală:
•Augsburg, Tanya, Becoming Interdisciplinary. An Introduction to Interdisciplinary Studies, Dubuque, Kendall Hunt, 2005.
•Bachelard, Gaston, Formation of the Scientific Mind, Clinamen Press Ltd., 2006.
•Babbie, Earl, Practica cercetării sociale, Editura Polirom, 2010.
•Bohm, D., Science as Perception-Communication, in The Structure of Scientific Theories, Urbana, University of Illinois Press, 1974.
•Cassinari, Davide, Hillier, Jean, Miciukiewicz, Konrad, Novy, Andreas, Habersack, Sarah, MacCallum, Diana, Moulaert, Frank, Transdiciplinary Research in Social Polis, Social Polis. European Agenda for Research on Cities and Social Cohesion, 2011.
•Ceapraz, Ion, Empiric și teoretic în cunoașterea științifică, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1987.
•Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Editura Economică, 2001.
•Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în știința economică, București, Ed. Economică, 1998.
•Crăciun, Cerasella, Metode de abordare și cercetare exploratorii în urbanism și peisagistică. Epistemologia și Transdisciplinaritatea - Instrumente de cercetare a Peisajului Natural, Antropic și Cultural., Editura Universitară "Ion Mincu", Bucuresti, 2012.
•Crăciun, Cerasella, Metode și Tehnici de Cercetare, Editura Universitară București, 2015.
•Crăciun, Cerasella, Methodes Of Analysis, Diagnosis and Therapy in the Human Settlements’ Landscape, pp.869-879, in Horticulture - Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Volume 66 (2), Cluj Napoca, 2009.
•Crăciun, Cerasella, Pluridisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity - methods of researching the metabolism of the urban landscape, in Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes (editors: Crăciun, Cerasella; Bostenaru-Dan, Maria), Springer Geography, Editura Springer, 2014.
•Crăciun, Cerasella, Manifest pentru o Schimbare de Paradigmă în Educația Transformațională Conștientă a Viitorului, în Capitolul „Educație Transformațională”, Mentoring Project – Calitatea Vieții. Tehnologie în retroumanism. Viitorul cu puterea Comunităților – Caiet Documentar 5 (editori coordonatori: Marius Stoian, Magor Csibi, Grațian Mihăilescu), Editura Club România, 2020.
•Dearden, Joel, Wilson, Alan, Explorations in Urban and Regional Dynamics. A case study in complexity science, Routledge, 2015.
•Delors, Jacques, Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru educație în sec. XXI, Ed. Polirom, Iași, 2000.
•Funtowicz, Silvio O., Ravetz, R. Jerry, A New Scientific Methodology for Global Environmental Issues, in: Costanza R. (ed.) Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, New York, Columbia University Press, 1991.
•Jessop, Bob, Sum, Ngai-Ling, On Pre- and Post-Disciplinarity in (Cultural) Political Economy, Économie et société-Cahiers de l’ISMEA, 39(6), 993-1015, 2003.
•Kafatos, Menas, Drăgănescu, Mihai, Principles of Integrative Science, București, Editura Tehnică, 2003.
•Drăgănescu, Mihai, Profunzimile lumii materiale, Bucuresti, Editura Politica, 1979.
•Kuhn, Thomas, S., Structura revoluțiilor științifice, Ed. Humanitas, București,1999.
•Laudan, L., Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, Berkeley, University of California Press, 1977.
•Lazarsfeld, Paul F., An Empirical Theory of Social Action - Collected Writings, Edited by Christian Fleck & Nico Stehr, The Bardwell Press, 2011.
•Montello, Daniel, Sutton, Paul, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography and Environmental Studies, Second Edition, Sage Publications Ltd, 2013.
•Moraru, Ion, Strategii creative transdisciplinare. Introducere în scientoeuristica, Editura Academiei Române, 1992.
•Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea. Manifest, Ed. Polirom, Iasi, 1999.
•Nicolescu, Basarab, Manifesto of transdisciplinarity, New York, SUNY Press, 2002.
•Odobleja, Stefan, Psihologia Consonantista, Editura Științifica și Enciclopedică, București, 1982.
•Rădulescu, Mihaela St, Metodologia cercetării științifice, Ediția a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2011.
Observații:
Cursul poate fi urmat de studenții Școlii Doctorale de Urbanism (S.D.U.) care doresc aprofundare în anul 2 sau 3 de doctorat sau pentru finalizarea tezei de doctorat, precum și de studenții Școlii Doctorale de Arhitectură din U.A.U.I.M.