Teze în curs de elaborare

Teze de doctorat aflate în curs de elaborare la Școala Doctorală de Urbanism – noiembrie 2023

Nr. crt. Doctorand Data înmatriculării Conducător teză de doctorat Titlul tezei de doctorat
1 Margaritescu Anca 2018 Angelica Stan Microspatiile urbane- instrumente de creativitate colectivă în procesul de cogenerare a orașului
2 Beldiman Alexandra-Georgeta 2018 Angelica Stan De la shrinking cities la smart cities
3 Micu Bogdan 2019 Angelica Stan Ordine vs.planificare: o investigație asupra urbanismului româniei postdecembriste
4 Sbîrnac Mitu Ioan 2021 Angelica Stan Magnet rivercity - regenerare urbană multi-scalară a orașelor dunărene mici și mijlocii
5 Enache Ioana Elisabeta 2021 Angelica Stan Agricultura urbană în zonele periurbane ale orașelor mari/metropole: de la practici comunitare la planificare urbană
6 Dumitru Andra Mitia 2021 Angelica Stan Planificare participativă pentru orașe în declin - porturi fluviale
7 Panaitescu Antonia 2021 Angelica Stan Metode participative pentru decodificarea și abordarea flexibilă a spațiului public urban
8 Alturkmani Mahmoud 2021 Dragos Horia Buhociu A perspective of urban planning that lays the foundation for conflicts: Analysis of conflict dynamics - a case study of homs city
9 Țogoe Cristina-Bianca 2022 Alexandru-Ionuț Petrișor Planificarea urbană ca instrument de combatere a deficitului de apă la scară teritorială. Un studiu comparativ între Amman și București
10 Marin Alexandra-Maria 2021 Dragos Horia Buhociu Tranziția administrației publice locale către o guvernare urbană inteligentă. Finanțarea din fonduri europene, premisa transformării digitale a unităților administrativ -teritoriale din România.
11 Tamas Emanuel-Ioan 2021 Vasile Meiță Strategii de protejare a elementelor de patrimoniu și managementul acestora in planificarea urbana
12 Măgureanu Ioana Natalia 2021 Cătălin Sârbu Intercomunalitatea – solutii posibile pentru revitalizarea și recuperarea functiilor urbane ale oraselor monoindustriale mici, in concordanță cu noua paradigmă economică
13 Ivănescu Maria-Alexandra 2022 Mihaela Hermina Negulescu Mobilitate turistică – principii, modele și politici de organizare și planificare integrată a deplasărilor în scop turistic
14 Rusu Ana Maria 2022 Tiberiu Florescu Regenerarea urbană la malul apei, reabilitarea orașului iași prin intermediul râului Bahlui, acțiuni de regenerare în proximitatea râului și efectele radiale ale acestora la nivelul orașului
15 Radu D. Radoslav 2021 Adrian Iancu O noua etapa in urbanismul din România- Green Dealsi aplicarea acestuia în regulamentele urbane
16 Nizam Farah 2021 Alexandru-Ionut Petrisor The use of form-based codes (FBCS) in developing a quality built environment. Case study: City of Latakia, Syria
17 Mounir Hadji 2021 Alexandru-Ionuț Petrișor L’infrastructure verte des villes oasiennes : présent et perspectives pour le Développement urbain durable. Cas d’étude : Biskra, Algérie.
18 Huțu Ana-Maria 2021 Monica Rădulescu Regenerare urbană în zonele deprivate din marile orașe
19 Dragomir Ana Maria 2023 Monica Rădulescu Convergența conceptului de netzerocities și regenerarea urbană a frontului la apă. Perspective pentru dezvoltarea urbană sustenabilă - studiu de caz - salba de lacuri Colentina, București
20 Georgescu Gabriel 2022 Vasile Meiță Adaptarea structurii orasului medieval Sighisoara la cerintele unui oras verde, fara afectarea parimoniului
21 Milea Alexandru Gabriel 2023 Tiberiu Florescu Tehnologia ca oportunitate și factor de transformare a dezvoltării urbane în contextul muncii la distanță. Studiu de caz: zona periurbană a municipiilor
22 Lihăt Ildikó 2022 Szekely Gabriel Rolul spațiilor reziduale, posibilitățile de reabilitare, revitalizare și regenerare pentru susținerea și dezvoltarea infrastructurii verzi la scara urbană și teritorială
23 Cătrună Ana-Maria 2023 Dragoș Horia Buhociu Impactul urbanistic al performanței energetice a fondului construit din România
24 Amuza Monica-Gabriela 2021 Cerasella Crăciun Peisajul sistemelor de spații verzi din perspectiva digitalizării. Un posibil model strategic și digital pentru regiunea dunăreană
25. Răzvan Andrei Săvan 2022 Cerasella Crăciun Utilizarea inteligentă a terenurilor în perspectiva peisajului inovativ
26 Asanache G. Marcel 2023 Gabriel Szekely (în curs de schimbare) Cercetări și propuneri pentru realizarea unui sistem legislativ urban sustenabil în context social economic și cultural contemporan.
27 Enache Andreea 2023 Gabriel Szekely (în curs de schimbare) Peisajul rural: de la identitate la sustenabilitate - Instrumente și metode moderne de investigare, protejare și valorificare a peisajelor rurale în procesul de planificare pentru o dezvoltate durabilă
28 Vida Mara 2022 Szekely Gabriel (în curs de schimbare) Strategii și oportunități de dezvoltare a unei zone metropolitane cu funcțiuni complexe. Studiu de caz: zona metropolitană Oradea