Director: prof.dr.arh. Anca Mitrache

Scurt istoric

În cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), răspunzând necesităților educaționale corespunzătoare formării profesionale specifice celui de-al treilea ciclu de studii universitare Bologna, funcționează incepand cu 2003, Școala Doctorală de Arhitectură, dedicată domeniului arhitecturii.

Din această școală doctorală au făcut parte în primul rând conducătorii de doctorat din domeniul urbanismului afiliați până atunci SD-SITT și doctoranzii aflați în îndrumarea acestora, dar și alte cadre didactice ale UAUIM, în calitatea de membri ai comisiilor de îndrumare sau titulari de curs.

Prima perioada din existență a acestei școli doctorale - denumită inițial „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD-SITT) - a stat sub semnul unei colaborari în cadrul unui consorțiu format în 2003, între Universitatea București (UB) reprezentată de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) și UAUIM, reprezentată de Școala de Cercetare și Studii Avansate (SCSA). La acest Consorțiu s-au adăugat Centrul de Hermeneutică (CH), Facultatea de Filosofie (FF), de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași (cu care UAUIM a încheiat un protocol de colaborare în 2005). Consorțiul a avut un tratat de parteneriat cu Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), cu sediul la Firenze, și în mod special cu Università di Siena (US), care face parte din SUM, printr-un protocol de colaborare încheiat cu UAUIM în 2007.

În anul 2016, prin Ordinul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5382/2016 din 29 septembrie 2016 privind funcționarea școlilor doctorale în anul universitar 2016 – 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 925 din 17 noiembrie 2016, Școala Doctorală de Arhitectură- SITT (poziția 3 din Anexă) a fost autorizată să funcționeze provizoriu în anul universitar 2016-2017. În anul 2017, prin Ordonanța de urgență Nr. 54/2017 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017, autorizația a fost extinsă până la 1 octombrie 2019.

Scop si obiective principale

Școala Doctorală de Arhitectură (SDA) din IOSUD - UAUIM se concentrează pe cercetarea și cunoașterea procesului de proiectare, de luare a deciziilor, precum și de contextul cultural și comportamental, de modul în care sunt construite clădirile, de obținerea performanței prin intermediul tehnologiei, de cercetarea în istoria și teoria arhitecturii, în ceea ce privește diferitele formațiuni sociale, tradiții intelectuale și practice, precum și modul în care arhitectura si urbanismul sunt dezvoltate ca domenii distincte de activitate. Responsabilitatea pentru arhitectură și urbanism va fi demonstrată prin cercetare științifică în legătură cu calitatea clădirilor și a mediului înconjurător a acestora, precum și calitatea peisajului natural și urban.

Școala Doctorală de Arhitectură (SDA) funcționează pe baza unui regulament propriu ca Departament al Facultății de Arhitectură (FA) a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) și este subordonată Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al UAUIM.

Activitățile educaționale organizate de SDA urmăresc formarea unor competențe specifice domeniului, precum:

RIBA_DA – Acreditarea RIBA a programului de studii Doctorale în Arhitectură din cadrul IOSUD-UAUIM

Domenii prioritare

Domenii prioritare în cercetarea doctorală de arhitectură:

  1. Teorie, istorie, critică de arhitectură, evoluția fenomenului arhitectural, patrimoniu
  2. Limbajul, experiența, logica și percepția spațiului arhitectural, spațiul public în arhitectură
  3. Sustenabilitatea formei arhitecturale, reziliența construcțiilor, noi tehnologii implicate în paradigma sustenabilității fondului construit
  4. Procesul de proiectare de arhitectură, managementul proiectului de arhitectură, politici de arhitectură