Publicații

Revista Școlii Doctorale de Urbanism – http://www.rsdu.ro/

Publicații acreditate CNCSIS în domeniul arhitectură și urbanism

Revista Website Categoria
sITA – studies in History and Theory of Architecture https://sita.uauim.ro A
Urbanism. Arhitectură. Construcții https://uac.incd.ro/ A
Argument https://argument.uauim.ro B
Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului https://conf.incd.ro/ C
Historia Urbana http://www.historiaurbana.icsusib.ro/historia_urbana B