SDU-12 Legislație comparată în urbanism și amenajarea teritoriului

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf./CSI dr. arh. Vasile Meiță
Obiective:
Cursul prezintă relația dintre legislația din domeniul planificării spațiale și practica de specialitate într-un context internațional determinat de globalizare, explozia demografică, creșterea ponderii populației urbane și liberalizarea piețelor.
Conținut:
1. Studiu istoric comparativ al legislației din domeniul planificării spațiale
2. Presiunea exploziei demografice și a urbanizării asupra cadrului de implementare a legislației
3. Presiunea pieței. Urbanismul derogatoriu în context european. Relația urbanism – arhitectură – construcții
4. Legislația din domeniul urbanismului în context internațional. Studii de caz

Metoda de predare:
Prelegeri, studii de caz, discuții
Mod de evaluare:
Prezență
Bibliografie minimală:
1. Tominaga M (2010), Urban and spatial planning in Japan, Urbanism. Arhitectură. Construcții, vol. 2, nr. 4, pag. 29-36
2. Grigorovschi M (2011), Curs de legislație pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Arhitectură și Construcții, Editura Societății Academice „Matei-Teiu Botez”, Iași, ISBN 978-606-582-012-8
3. Ordinul Arhitecților din România (2006), Exercitarea profesiei de arhitect. Ediția a II-a actualizată și completată, Editura Simetria, București, ISBN 973-87416-6-1
4. Grigorovschi M (2004), Manual de planificare strategică pentru administrația locală, Editura Alfa, Iași, ISBN -973-8278-47-3