SDU-10 Dimensiunea psihologică - parte a fenomenului urban

Școala doctorală de urbanism
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. em dr. arh. Mariana Eftenie
Obiective:
Cursul propune intelegerea conceptelor specifice campului de competenta psiho-sociologica intr-o interpretare interdisciplinara, prin coroborare cu arealul conceptual si metodologic proprii cercetarii urbanistice. Este pusa in discutie componenta umanista a fenomenului urban - viata urbana; redefinirea acestei componente urbanistice de referinta, prin cunoasterea nuantata a structurii sale de continut si a mijloacelor specifice de manifestare. Tematica generala a cursului este articulata teoriei si practicii urbanistice actuale, dezvoltand cu precadere, ca reper de cercetare, „viata in spatiul construit”.
Conținut:
Exigentele actuale in cercetarea urbanistica evidentiaza caracterul complex al problematicii specifice. Extinderea cadrului referential prin studiul coroborat al ‚Spatiului social’ cu ‚Spatiul construit urban’ conditioneaza cunoasterea si intelegerea intr-o noua paradigma a prezentei umane in cadrul construit. Apelul la noile teorii psiho-urbanistice, la experiente teoretice si practice in domeniul urbanismului se inscrie organic in studiul doctoral.
Continutul cursului este alcatuit din tematici ( module) structurate astfel incat fiecare dintre acestea propune problematizarea si dezbaterea unei anumite chestiuni complexe.
1 Componenta psihologica – intelegere in actualitate, din perspectiva caracteristicilor sistemice ale ‚organismului urban’. Limite si disponibilitati; delimitari si diferente conceptuale; conventii stiintifice acceptate.
2. Identificarea componentelor definitorii ale vietii urbane din punct de vedere psihologic: perceptie, imagine si comportament, dimensiuni subiective / psihologice ale spatiului urban; efecte si conscinte ale interactiunii: Individ / spatiul social – Oras ( spatiu construit).
3. Metode de studiu interdisciplinar cu aplicabilitate la subiectele tezelor de doctorat ale studentilor cursantit.
Metoda de predare:
Cursul este alcatuit din prezentari / prelegeri. Dezbateri pe marginea unor subiecte / teme si / sau prin comentarea critica a unei bibliografii anuntate. Un obiectiv stiintific si didactic major este cel a adaptarii informatiilor specifice domeniului abordat la subiectele tezelor de doctorat ale studentilor drd. participanti. In In consecinta, vor fi abordate subiecte convergente acestora.
Mod de evaluare:
Evaluarea se face prin acumularea unui punctaj obtinut pe parcursul semestrului; prin prezentari individuale ale unor studii bibliografice, studii in curs privind demersul doctoral.
Bibliografie minimală:
- ELIADE Mircea „Imagini si Simboluri” Ed. Humanitas, Bucuresti 1994
- EFTENIE Mariana „Ssitemul Conceptor – Utilizator factor de referinta in
abordarea urbanistica"Ed. UAUIM 1995
- GRIGORESCU Dan „Aventura Imaginii” Ed. Meridiane Bucuresti 1994
- SITTE Camillo „Arta construirii oraselor. Urbanismul dupa principiile sale
artistice”Ed. Tehnica Bucuresti 1991
Observații:
Informatiile specifice domeniului de referinta vor fi adoptate subiectelor abordate in cadrul tezelor de doctorat ale cursantilor.