CR-ITA

Consolidarea capacității redacționale a revistei studii de Istoria & Teoria Arhitecturii — sITA

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-010

Domeniu vizat D. Indexare publicații UAUIM

Perioada de implementare: 10 septembrie - 10 decembrie 2021

Scopul proiectului

Proiectul urmărește să crească capacitatea revistei sITA de a întâmpina provocările redacționale care se intensifică pe măsură ce revista se dezvoltă atât din punctul de vedere al calității științifice, cât și ca rețea de cercetare.

Urmărim digitalizarea proceselor recurente din redacție, dar și dotarea redacției astfel încât să poată păstra/crește calitatea generală a publicației.

Echipa proiectului:

 • conf.dr.arh. Radu Tudor Ponta (management)
 • prof.dr.arh. Ana Maria Zahariade
 • conf.dr.arh. Celia Ghyka
 • lect.dr.arh. Toader Popescu
 • lect.dr.arh. Daniela Calciu

Obiectivele proiectului

O1: Eficientizarea sistematizării cererilor de publicare primite

 • O11: Crearea unei platforme de încărcare online a datelor necesare preselecției capabilă să sistematizeze cererile primite în vederea evaluării preliminare și să trimită notificări în funcție de această evaluare.
 • O12: Crearea unei platforme de încărcare online a datelor necesare selecției finale.

O2: Creșterea vizibilității revistei

 • O21: Realizarea unei baze de date a partenerilor revistei (autori, potențiali autori, review-eri și instituții partenere).
 • O22: Creșterea și digitalizarea rețelei de distribuție a anunțurilor corespunzătoare numărului de parteneri din baza de date.

O3: Eficientizarea procesului de prelucrare a articolelor în vederea publicării

 • O31: Crearea unei platforme cadru de comunicare cu autorii articolelor
 • O32: Creșterea resurselor umane ale redacției
 • O33: Creșterea resurselor materiale ale redacției

Activitățile proiectului

A1. Pregătirea implementării proiectului, gestionarea resurselor umane implicate în proiect, stabilirea atribuțiilor și termenelor intermediare, managementul financiar și administrativ al proiectului.

A2. Realizarea platformei digitale: redactarea temelor funcționale și de design ale platformei; realizarea prezentării, arhivei, formularelor; organizarea criteriilor pentru baza de date; testarea, validarea și lansarea platformei.

A3. Activități de training în procesele redacționale și în pregătirea pentru publicare a materialelor.

A4. Achiziționarea hardware.

A5. Evaluarea proiectului și raportarea rezultatelor.

Rezultatele proiectului

R1. Crearea unei platforme online a revistei sITA (parte statică — prezentarea publicației și parte dinamică — depunere aplicații)

R2. Creare bază de date a partenerilor revistei — organizare membrii consiliu științific, revieweri, biblioteci, autori etc.

R3. Atragerea de noi membri în colectivul redacțional

R4. Eficientizarea proceselor redacționale (scăderea timpului de răspuns și de lucru)

R5. Creșterea vizibilității revistei