ST-84 Proiect arhitectură sustenabilă

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Proiect la alegere | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 3

Regulament si temă

00-Regulament proiect arh sustenabila 2024-RO-site.pdf

Foaie de parcurs

02-FoaieParcursProiect2023-RO.pdf

Layout predare finală

Fișa disciplinei

Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect.dr.arh. Daniel Armenciu
Limba de predare:
română
Obiective:
Disciplina urmărește însușirea cunoștințelor necesare privind aplicarea principiilor de proiectare, prin întocmirea unui proiect de arhitectură ce are ca obiect tematica sustenabilității. Demersul propus vizează dezvoltarea competențelor privind concepția unui obiect de arhitectură și a soluțiilor tehnologice aferente, în baza principiilor de intervenție compatibile din punct de vedere sustenabil.
Conținut:
„Proiectul Opțional de Arhitectură Sustenabilă” oferă oportunitatea de aplicare a noțiunilor dobândite la cursul „Eco-tehnologie arhitecturală”. Astfel, studentul va dobândi competențe de proiectare sustenabilă în măsură să îl ghideze spre alegeri conceptuale și tehnologice relevante, imperios necesare profesiei de arhitect.
Tema cadru propusă se referă la proiectarea unei intervenții asupra ansamblului de clădiri ale Universității de Arhitectură și Urbanism ˮIon Mincuˮ, care să cuprindă și spațiile urbane adiacente prin eventuale măsuri de regenerare urbană sustenabilă.

Proiectul se va desfășura etapizat, urmărind succesiv și obligatoriu următoarele aspecte:
- încadrarea temei de proiectare în contextul actual, pornind de la principiile intervențiilor sustenabile;
- documentare pe subiectele majore de studiu;
- criterii și parametri de analiză ai amplasamentului în care se va face intervenția;
- stabilirea principiilor și a scenariilor de intervenție;
- stabilirea conceptelor, cu precădere a celor referitoare la principiile de proiectare sustenabilă;
- întocmirea pieselor desenate în acord cu scările de reprezentare aferente scării proiectului, inclusiv a detaliilor tehnice de execuție;

Metoda de predare:
Activități îndrumate: prezentări tematice, discuții la planșetă, dezbateri în grup etc.
Mod de evaluare:
Evaluare finală a proiectului predat, cu susținere orală în fața unui juriu. Evaluarea va lua în considerare desfășurarea pe parcurs a studiului și evoluția proiectului.
Bibliografie minimală:
● Almusaed, A. (2011), Biophilic and Bioclimatic Architecture, Springer, London;
● Armenciu, D., (2023), Proiectul bioclimatic în Arhitectura din România, Editura Universitară „Ion Mincuˮ, București;
● Baukultur Report 2018 - 2019: Heritage, Presence, Future https://www.bundesstiftung-baukultur.de/sites/default/files/medien/5723/downloads/bkb1819_english_2.pdf
● Bainbridge D. A. & Haggard K. L. (2011). Passive solar architecture: heating, cooling ventilation, daylighting, and more using natural flows. Chelsea Green Pub.
● Benedetti, C. (1994), Manuale di architettura bioclimatica, Maggioli Editore, Rimini;
● Calder B. (2022). Architecture : from prehistory to climate emergency. Penguin Books.
● Calkins, M., (2012), The Sustainable Sites Handbook: A Complete Guide to the Principles, Strategies, and Best Practices for Sustainable Landscapes, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, SUA;
● Crowther, R.L., Ecologic Architecture, Butterworth-Heinemann 1992;
● Givoni, B. (1969), Man, Climate and Architecture, Elsevier Publishing Company LTD, Barking, Essex;
● DeKay M., et. al. (2014). Sun, Wind & Light : Architectural design strategies (3rd ed.). Wiley.
● Givoni, B. (1969). Man, Climate and Architecture, Elsevier Publishing Company LTD, Barking, Essex;
● Hegger, M., Fuchs, M., et. al., (2008), Energy Manual; Sustainable Architecture, Birkhauser/Edition Detail, Basel.
● Ionac, N., (1998), Clima și comportamentul uman, Editura Enciclopedică, București;
● Lechner R., 2001 (Second Edition), Heating, Cooling, Lighting, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, SUA;
● Maclay, W., Maclay Architects, (2014), The New Net Zero: Leading-Edge Design and Construction of Homes and Buildings for a Renewable Energy Future, Chelsea Green Publishing, White River Junction, USA;
● Ochinciuc, C., (2002), Conceptul dezvoltarii durabile în arhitectură: Proiectarea integrata, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
● Ochinciuc, C., (2006), Arhitectura și schimbarea climatică, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
● Ochinciuc, C., (2006*), Propunere de introducere a indicatorilor pentru clădirile durabile, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
● Olgyay, V., Olgyay, A. (1957), Solar Control and Shading Devices. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA;
● Olgyay V., Olgyay A. & Lyndon D. (2015). Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism (New and expanded). Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400873685
● Opreanu, M., Suprafete arhitecturale în timp și în lumina, o perspectiva ecologica în analiza arhitecturii istorice, Editura universitara „ION MINCU”, Bucuresti 2010;
● Opreanu, M., Note de curs, Fizica Constructiilor 1, Eco-Tehnologie Arhitecturala, Tehnica de Restaurare;
● Pană, R., (2010), Fizica Construcțiilor – Higrotermică, însorire și protecție solară, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
● Ryan D. J. Ferng J. & L'Heureux E. G. (2022). Drawing climate: visualising invisible elements of architecture. Birkhäuser.
● Slessor, C., ECO – TECH, Sustainable Architecture and High Technology, Thames and Hudson;
● Watson, D., FAIA, and Kenneth, Labs, Climatic Design; Solar Architecture In Europe, Design, Performance and Evaluation, PrismPress1991;
● Yeang, K., (1996), The skyscraper bioclimatically considered, Academy Editions, London;