ST-84 Proiect arhitectură sustenabilă

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Proiect la alegere | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Titular:
lect.dr.arh. Daniel Armenciu
Limba de predare:
română
Obiective:
Disciplina urmărește însușirea cunoștințelor necesare privind aplicarea principiilor de proiectare, prin întocmirea unui proiect de arhitectură ce are ca obiect tematica sustenabilității. Demersul propus vizează dezvoltarea competențelor privind concepția unui obiect de arhitectură și a soluțiilor tehnologice aferente, în baza principiilor de intervenție compatibile din punct de vedere ecologic.
Conținut:
„Proiectul Opțional de Arhitectură Ecologică” oferă oportunitatea de aplicare a noțiunilor dobândite la cursul „Eco-tehnologie arhitecturală”. Astfel, studentul va dobândi competențe de proiectare sustenabilă în măsură să îl ghideze spre alegeri conceptuale și tehnologice relevante, imperios necesare profesiei de arhitect.
Tema cadru propune proiectarea unui ”hub social” in context acvatic, inundabil.

Proiectul se va desfășura etapizat, urmărind succesiv și obligatoriu următoarele aspecte:
- încadrarea temei de proiectare în contextul actual, pornind de la principiile intervențiilor sustenabile;
- documentare pe subiectele majore de studiu;
- criterii și parametri de analiză ai amplasamentului în care se va face intervenția;
- stabilirea principiilor și a scenariilor de intervenție;
- stabilirea conceptelor, cu precădere a celor referitoare la principiile de proiectare sustenabilă;
- întocmirea pieselor desenate în acord cu scările de reprezentare aferente scării proiectului, inclusiv a detaliilor tehnice de execuție;

Metoda de predare:
Activități îndrumate: prezentări tematice, discuții la planșetă, dezbateri în grup etc.
Mod de evaluare:
Evaluare finală a proiectului predat, cu susținere orală în fața unui juriu. Evaluarea va lua în considerare desfășurarea pe parcurs a studiului și evoluția proiectului.
Bibliografie minimală:
- Almusaed, A. (2011), Biophilic and Bioclimatic Architecture, Springer, London;
- Armenciu, D., (2011), Arhitectura între solstiții, în „Research 2010-2011, Din stratigrafia cercetării în Arhitectură și Urbanism”, Derer. H. (ed.), Paralela 45, Pitești.
- Armenciu, D. (2009*), Arhitectura bioclimatică - Definire, concepte, formă, în „Igloo Habitat & Arhitectură”, nr. 93 - septembrie 2009, Igloo Media, București;
- Benedetti, C. (1994), Manuale di architettura bioclimatica, Maggioli Editore, Rimini;
- Crowther, R.L., Ecologic Architecture, Butterworth-Heinemann 1992;
- Givoni, B. (1969), Man, Climate and Architecture, Elsevier Publishing Company LTD, Barking, Essex;
- Hegger, M., Fuchs, M., et. al., (2008), Energy Manual; Sustainable Architecture, Birkhauser/Edition Detail, Basel.
- Ionac, N., (1998), Clima și comportamentul uman, Editura Enciclopedică, București.
- Lechner R., 2001 (Second Edition), Heating, Cooling, Lighting, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, SUA
- Ochinciuc, C., (2002), Conceptul dezvoltarii durabile in arhitectura : Proiectarea integrata, Editura Universitară „Ion Mincu”, București.
- Ochinciuc, C., (2006), Arhitectura și schimbarea climatică, Editura Universitară „Ion Mincu”, București.
- Ochinciuc, C., (2006*), Propunere de introducere a indicatorilor pentru clădirile durabile, Editura Universitară „Ion Mincu”, București.
- Olgyay, Victor. (1963), Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA;
- Olgyay, V.; Olgyay, A. (1957), Solar Control and Shading Devices. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA;
- Pană, R., (2010), Fizica Construcțiilor – Higrotermică, însorire și protecție solară, Editura Universitară „Ion Mincu”, București;
- Slessor, Catherine, ECO – TECH, Sustainable Architecture and High Technology, Thames and Hudson;
- Yeang, K., (1996), The skyscraper bioclimatically considered, Academy Editions, London;