Plan de învățământ
Mobilier și Amenajări Interioare, anul 2, 2023-2024

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-153 Atelier design (2.1) DS 1C+10P - 77 8 - Codruța Iana
2. PID-154 Atelier design (2.2) DS 1C+10P - 66 7 - Codruța Iana
3. PID-155 Schiță (2.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Codruța Iana
4. PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C - 28 2 - Răzvan Mihai Luscov
5. SFA-19 Grafica de calculator DF 1C+1L - 28 2 - Andreea Iosif
6. SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DD 1C+2S - 42 3 - Dan Adrian Ionescu
7. SFA-33 Mobilier urban DF 1C+1S - 28 2 - Oana Diaconescu
8. PID-16 Design interior - evoluție și tendințe DF 2C - 28 2 - Beatrice-Gabriela Jöger
9. SFA-17 Modelaj / machetaj DF 1C+1L - 28 3 - Ionel Iștoc
Discipline obligatorii sem. 2
10. PID-156 Atelier design (2.3) DS - 1C+10P 77 - 8 Codruța Iana
11. PID-157 Atelier design (2.4) DS - 1C+10P 66 - 7 Codruța Iana
12. PID-158 Schiță (2.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Codruța Iana
13. SFA-12 Mobilier - Tehnologie DS - 2C 28 - 2 Cristina Șerban
14. SFA-48 Vizualizare de obiect DC - 2L 28 - 2 Andreea Iosif
15. SFA-106 Aplicațiile lemnului DS - 1C+4P 70 - 4 Dan Adrian Ionescu
16. ST-36 Statică și rezistența materialelor DD - 2C+1S 27 - 2 Adrian Iordăchescu
17. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DF - 2C 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
18. PID-12 Activități practice DS - 2L 28 - 2 Codruța Iana
Total ore obligatorii / credite 23 25 725 30 30
Simboluri departamente
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare