Plan de învățământ
Mobilier și Amenajări Interioare anul 2, 2021-2022

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-56 Atelier design (3) DS 1C+10P - 154 16 - Codruța Iana
2. PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C - 28 2 - Codruta Iana , Bogdan Ionita
3. SFA-19 Grafica de calculator DF 1C+1L - 28 2 - Andreea Iosif
4. SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DD 1C+2S - 42 3 - Dan Ionescu, Andreea Ivanciof
5. SFA-33 Mobilier urban DF 1C+1S - 28 2 - Ana Mohonea
6. PID-16 Design interior - evoluție și tendințe DF 2C - 28 2 - Beatrice-Gabriela Jöger
7. SFA-17 Modelaj / machetaj DF 1C+1L - 28 3 - Ionel Iștoc
8. PID-57 Atelier design (4) DS - 1C+10P 154 - 16 Codruța Iana
9. SFA-12 Mobilier - Tehnologie DS - 2C 28 - 2 Cristina Șerban
10. SFA-48 Vizualizare de obiect DC - 2L 28 - 2 Andreea Iosif
11. SFA-106 Aplicațiile lemnului DS - 1C+4P 70 - 4 Dan Ionescu
12. ST-36 Statică și rezistența materialelor DD - 2C+1S 42 - 2 Adrian Iordăchescu
13. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DF - 2C 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
14. PID-12 Activități practice DS - 2L 28 - 2 Codruța Iana
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 27 714 30 30  
Simboluri departamente
STȘtiințe Tehnice
PIDProiectare de Interior și Design
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare