PID-12 Activități practice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh Codruța Iana
Colectiv:
Lector arhitect Dan Vucicovici
Obiective:
Realizarea unui obiect de mobilier unicat din materiale combinate, lucrat individual de student
- Deprinderea unor tehnici de lucru manuale de lucru cu materiale diferite: lemn, plastic, cauciuc, textile, hârtie, carton
- Cunoașterea și Înțelegerea materialelor din care sunt confecționate piesele de mobilier
- Lucru la atelierele de specialitate
- Educarea în spiritul ecologist de re-utilizare a materialelor
Conținut:
Tema de proiect propune realizarea unor obiecte de mobilier, prin procedeul combinarii câtor mai multe materiale. Studentii vor realiza obiecte de mic mobilier sau decorațiuni la scara 1:1, utilizând materiale refolosite. Tehnica este la alegere, la fel si materialele.
Obiectele de mobilier împreuna cu proiectele lor se vor expune la finalul anului intr-o expozitie de an. Cele mai bune piese vor fi expuse in standul AMPR de la BIFE, în septembrie 2017.
Metoda de predare:
Îndrumare la atelier
Mod de evaluare:
Evaluarea proiectelor de concept (30 %) și a produsului finit.(70%)
Bibliografie minimală:

modifică