PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
prof.dr.habil.arh. Beatrice-Gabriela Jöger
Obiective:
Cursul își propune abordarea materialelor textile din punctul de vedere al materialului în sine - ca material de construcție - și din cel al întrebuințărilor și formelor sale de utilizare de-a lungul timpului. Considerate minore în economia unui proiect, textilele capătă importanță din punctul de vedere al unui arhitect/designer de interior, meserie ce și-a făcut loc atât în învățământul universitar cât și în nomenclatorul de meserii din România. Ca arhitecți studiem materialele de construcție, învățăm despre lemn, fier, beton, sticlă etc., majoritatea folosite la ridicare efectivă a unei construcții dar și la arredamento dar materialele textile încă nu sunt studiate mai îndeaproape.
De aceea cursul pornește cu studierea materiilor prime și a metodelor și tehnicilor de obținere a materialelor textile, continuând cu istoricul categoriilor considerate de mine ca având importanță din punctul de vedere al unui arhitect/designer de interior.
Studiul materilelor textile va fi făcut prin corelarea permanentă și cu alte arte, cu înnoirile din acestea, cu influențele reciproce și interferențele interregionale, cu tendințele contemporane existente.
Cursul își propune formarea unei culturi de specialitate care va contribui la dezvoltarea capacității de selectare a valorilor și la elaborarea de proiecte și realizări de bun gust. Totodată, designerul va putea să utilizeze mai bine diversele materiale textile și va fi capabil să-și motiveze alegerile creative prin susținerea lor cu exemple semnificative, din trecut sau contemporane.
Conținut:
1 Arhitectura și materialele textile - formularea problemei și a obiectivelor.
2 Materii prime și tehnici tradiționale de obținere a materialelor textile.
Materii prime și tehnici moderne de obținere a materialelor textile.
3 Principale elemente textile cu valoare arhitectural-ambientală: covorul - istoric, tipologii.
4 Principale elemente textile cu valoare arhitectural-ambientală: tapiseria - istoric, tipologii.
5 Principale elemente textile cu valoare arhitectural-ambientală: alte materiale textile - istoric, tipologii.
6 Materialele textile în România: arhitectura și arta populară.
7 Materialele textile în România: arhitectura și arta cultă.
8 Rolul materialelor textile în realizarea confortului fiziologic și confortului psihologic în arredamento.
9 Studiu de caz: Materialele textile în spațiul arhitectural - creațiile ale arhitectilor MacIntosh, Hoffmann, Van de Velde, Le Corbusier, Terragni, Aalto, Wright.
10 Materiale textile în arredamento la începutul secolului XXI: mode și tendințe.
11 Materiale textile în arredamento la începutul secolului XXI: inovații tehnice.
12 Materiale textile în arredamento la începutul secolului XXI: inovații în utilizare.
13 Designul textil contemporan și utilizările sale.
Daca reglementarile sanitare vor permite, se vor efectua si vizite la obiective de interes. Programarea acestora va fi anunțată din timp la clasă.
Metoda de predare:
Curs teoretic ilustrat cu prelucrări vizuale pe computer. Studiere mostre de materiale.
Vizite documentare.
Mod de evaluare:
60% Prezența activă la cursuri + 40% examen
(adică 20% prezențe + 40% Workshop + 40% Examen)
Bibliografie minimală:
Bibliografie minimală:
Cursuri tipărite:
Jöger, Beatrice, Materialele textile în arredamento. Surse și istorie, Ed.Universitară « Ion Mincu », București 2006 / UAUIM - CAR III 4062 JOG
Jöger, Beatrice, Arredamento și textile în secolul XXI, Ed. Universitară « Ion Mincu », București 2007 / UAUIM - CAR II 10381 JOG

BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE - TEXTILE
Prescurtari la cote:
UAUIM - Biblioteca UAUIM
BCU - Biblioteca Centrala Universitara
BNR - Biblioteca Nationala a Romaniei

Brancovici, Lucretia, Covoare orientale, Bucuresti ; [s.n.], 1930
BCU - UNITATEA CENTRALA: IV084/1096
Bazavan, Ion, Vintila, Rodica, Utilizarea colorantilor la vopsirea si imprimarea materialelor textile, Bucuresti; Editura Tehnica, 1969
BCU - UNITATEA CENTRALA: II217200
* * *, Bumbacul, lâna, matasea naturala, fibrele textile sintetice, fibrele textile liberiene (inul, cânepa, iuta), alte fibre textile , Vol. 5 , Bucuresti ;
[s. n.], 1940
BCU - UNITATEA CENTRALA: III424494
CASCANIAN, Sirag H., Covoare manuale, Editura Tehnică, București 1972
UAUIM - CAR II 2795 CAS
COȘOVEANU, Dorana, Cela Neamțu, Regia Autonomă Monitorul Oficial, București 2004 BCU - UNITATEA CENTRALA: IV084/1922
* * *, Covoare, scoarțe, păretare, Centrul Național al Creației Populare, Bucuresti 1996 BNR - ARS IV 7231
DENE, Viorica, Tapiserii flamande, catalog, Muzeul de artă al R.S.R., Ed. Meridiane, București 1965 BCU - UNITATEA CENTRALA: II084/180
DUNCA, Mircea, Covoare turcești, catalog expoziție Muzeul Național de Artă al României, Editura Athena, București 1994 UAUIM - CAR II 5450 DUN
DUNCA, Mircea, De la Mihrab la Gradina Paradisului, Muzeul Național de Artă al României, București 2006 BNR - ARS IV 7719
745.52(5-11)(084)
73/76
FLEMMING, Ernst, Textile Kunste: Weberei, Stickerei, Spitze geschichte/technik/stilentwickeleng, Verlag fur Kunstwissenschaft UAUIM - CAR II 2490 TEX
FOCȘA, Marcela, Scoarțe românești, Muzeul de Artă Populară al R.S.R., Ed. Stiintifica, București 1970 UAUIM - CAR III 1360 FOC
BCU - UNITATEA CENTRALA: 398/F73.S5
FRUMUȘEANU, Daniela, ANASTASIU, Paulina, Vopsirea cu plante tinctoriale între stiinta si arta, Bucuresti; Editura Universitatii Bucuresti, 2008
BCU - UNITATEA CENTRALA: II321389
GAVAN, Elena, Țesături de interior, Astra Museum 2010
BNR - III 297817
745.52(498.4)(084)(064)
73/76
GROZDEA, Mircea, Tapiseria contemporană românească, Ed. Meridiane, București 1982 BCU - UNITATEA CENTRALA: II289118
GROZDEA, Mircea, Arta monumnetala contemporană, Ed. Meridiane, București 1987 UAUIM - CAR II 4707 GRO
HAȘEGAN, Miruna, Artele textile în Europa, Cronica (Iași). An. 44 (Nr. 5) /mai 2009. p. 6 BNR - 73/76
IONESCU, Ștefan, Antique Ottoman Rugs in Transylvania, Verduci Editore, Roma 2005 BNR - 73/76
IONESCU PRUT, Constantin, Limbajul tapiseriei, Banat (Lugoj). An. 3 (Nr. 1) /ian. 2006. p. 23 BNR - ROMÂNICA
MARINESCU, Marina, Arta populară românească - țesături decorative, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1975 BCU - UNITATEA CENTRALA: 7/M40.S5
UNITATEA CENTRALA: III411408

MOGA LAZĂR, Gabriela, Tapiserie românească, Institutul European, Iasi 2005 BNR - ARS III 8862
746.31(498)
73/76
MUSICESCU, Maria Ana, Broderia medievală românească, Ed. Meridiane, București 1969 UAUIM - CAR II 2397 MUS
OLSZEWSKI, George, Covoare vechi romanesti, Institutul de Arte Grafice Cartea Romaneasca, Bucuresti 1926 UAUIM - CAR III 53 OLS
PAPADOPOULO, Alexandre, L'Islam et l'art musulmane, Paris, Mazenod 1976 UAUIM - CAR III 24 TEMPUS PAP
PAVEL, Emilia, Scoarțe și țesături populare, Ed. Tehnică, București 1989 UAUIM - CAR II 4904
BCU - UNITATEA CENTRALA : III439006
PETRESCU, Paul, STAHL, Paul H., Scoarțe românești, Editura Meridiane, București 1966 UAUIM - CAR II 1987 PET
PETRESCU, Paul, STOICA, Georgeta, Arta populara romaneasca, Editura Meridiane, București 1981 UAUIM - CAR II 4038
PLĂMĂDEALĂ, Mihai, Tapiserie: patru secole de creație, Observator cultural. An. 12 (Nr. 349) /22 dec. 2011-11 ian. 2012. p. 37 BNR - 73/76
PETRESCU, Paul, STOICA, Georgeta, Arta populara romaneasca, Ed. Meridiane, Bucuresti 1981 BCU - UNITATEA CENTRALA: 7/P57.S5; II284546
* * *, Sweet's Contract Interiors: 1993 Catalog File, Vol 1 si 2, New York, McGraw-Hill Book 1993 UAUIM - CAR II 5639 SWE
STOICA, Georgeta, Covoare românești de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti", Alcor Edimpex, Bucuresti 2009 BNR - ARS IV 7890
745.52.031.4(498)(084)
73/76
* * *, La tapisserie française : du moyen âge à nous jours : catalogue / préf. de Georges Salles , Musée National d'Art Moderne (Paris) . Paris. 1946 - BCU - UNITATEA CENTRALA: I146876
* * *, Textile Art, New York, Rizzoli International Publications Inc 1985 UAUIM - CAR III 3112 TEX
TUDOR, Dragoș, Lena Constante, Institutul Cultural Român, București 2005 BCU - UNITATEA CENTRALA: IV084/2205
TZIGARA-SAMURCAS, Al., Covorul oltenesc: evoluarea scoartelor oltenesti, Craiova, Ed. Scrisul Romanesc 1942 UAUIM - CAR III 2147 TZI
WILHIDE, Elizabeth, COPESTICK, Joanna, Global interior details with practical step-by-step projects for your home, London, Conran Octopus 1999 UAUIM - CAR II 7692 WIL


3. PERIODICE ȘI SITE-URI INTERNET

3.1. Periodice
AD - Architectural Digest (UK, USA, I, F)
AIT - Architektur/Innen Architek-tur/Techologie (DE)
Arhitectura (Ro)
Arhitext Design (Ro)
Arquitectura y diseño (E)
Art et Décoration (F)
Casa Viva (E)
Diseño interior (E)
Domus (I)
Environmental Design + Construction (USA)
Espacios (E)
Habitania (E)
Interior Design (E)
The World of Interiors (UK)

3.2. Site-uri internet
www.ait-online.de
www.as-creation.com
www.atelier-rp.org/recherches/chandienglish.htm
www.atelierspinton.com
www.carpet-rug.org
www.creationbaumann.com
www.drapilux.com
www.EDCmag.com
www.fm-haemmerle.com
www.greatbuildings.com/architects/LeCorbusier.html
www.hali.com
www.icoc-istanbul.org
www. heimtextil.messefrankfurt.com
www.hybridsandfusion.com
www.kvadrat.com
www.nyanordiska.com
www.raumausstattung.de
www.studiesinwesterntapestry.net
www.trevira.com