Plan de învățământ
Mobilier și Amenajări Interioare, anul 1, 2023-2024

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-147 Atelier design (1.1) DS 1C+9P - 60 6 - Cristina Șerban
2. PID-148 Atelier design (1.2) DS 1C+9P - 70 7 - Cristina Șerban
3. PID-149 Proiect de verificare (1.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 1 - Cristina Șerban
4. SFA-100 Tehnici de prezentare (1) DF 2P - 28 3 - Ionel Iștoc
5. PID-75 Ergonomie și desen tehnic DF 2C+1L - 42 3 - Mariana Croitoru
6. SFA-125 Geometrie descriptivă DF 2C+2L - 56 4 - Valerica Potenchi
7. IT-48 Istoria arhitecturii universale DC 2C - 28 2 - Mihaela Criticos
8. PID-85 Introducere în arhitectura de interior și design DF 1C - 14 1 - Cristia Chira
9. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 2 - Luminița Petrulian
10. CP-3 Educație fizică (1) DC 1S - 14 1 - Lăcrămioara Georgeta Hossu-Longin
Discipline obligatorii sem. 2
11. PID-150 Atelier design (1.3) DS - 1C+9P 60 - 6 Cristina Șerban
12. PID-151 Atelier design (1.4) DS - 1C+9P 70 - 7 Cristina Șerban
13. PID-152 Proiect de verificare (1.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 - 1 Cristina Șerban
14. SFA-101 Tehnici de prezentare (2) DF - 2P 28 - 3 Ionel Iștoc
15. SFA-92 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Ioana Avram
16. SFA-16 Desen de observație DF - 3L 42 - 3 Andreea Neacșu
17. SFA-43 Istoria Design-ului DC - 2C 28 - 2 Denisa Ilie
18. ST-33 Materiale de construcții DD - 2C 28 - 2 Daniel N. Armenciu
19. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 1 Luminița Petrulian
20. CP-4 Educație fizică (2) DC - 1S 14 - 1 Lăcrămioara Georgeta Hossu-Longin
21. PID-6 Activități practice (releveu) DF - 2L 28 - 2 Cristina Șerban
Total ore obligatorii / credite 24 25 714 30 30
Discipline facultative sem. 2
22. IT-21 Istoria artei DC - 2C 28 - 2 Celia Ghyka
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare