PID-156 Atelier design (2.3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 8
Fișa disciplinei:
PID-156 Atelier design (2.3).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect. Codruța Iana
Colectiv:
prof.dr.arh. Tomnița Florescu
Obiective:
 Aprofundarea stilurilor istorice în amenajări interioare
 Înțelegerea conceptului de plan rigid și a modalităților de a-l ambienta
 Studiul funcțiunii spațiului de birou
 Studierea amenajărilor amenajărilor funcțiunii de birou, spații creative
 Întocmirea unei documentații de calitate
 Mood-board și dobândirea abilităților de prezentare de proiect
 Deprinderea desenului de execuție de mobilier
Conținut:
1. CONCEPT DE AMENAJARE A SPAȚIILOR DE BIROU ÎN DIFERITE CONCEPTE
Metoda de predare:
 Prezentări teoretice generale, susțineri la panou, corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetelor
 Îndrumare continuă pe perioada realizării studiului
 Corecturi individuale și la panou
Mod de evaluare:
Sumativă-prin proiect
Bibliografie minimală:
Frederick Litchfield, Illustrated history of furniture: From the earliest to the present time, E.B.D., 1893
Alastair Duncan, Art deco furniture, Thames&Hudson Ltd, London, 1984
Neufert, Manualul arhitectului, Ed. 37-a, Ed. Altius, Miercurea Ciuc, 2004
Codruța Iana, Manual de ergonomie pentru arhitecți și designeri, Ed. UAUIM, 2016, București
http://www.archiproducts.com/en/149/wall-covering-boiseries.html
www.luxuryfurniture-store.com
https://ro.pinterest.com/gailspears/boiserie
www.novaserenissima.it
www.minuzzomobili.ro