Plan de învățământ
Mobilier și Amenajări Interioare anul 3, 2021-2022

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-58 Atelier design (5) DS 1C+10P - 154 16 - Mariana Croitoru
2. PID-82 Iluminat arhitectural DD 2C - 28 2 - Cristina Pană
3. ST-108 Sustenabilitate și tehnologie DD 1C+3S - 56 4 - Daniel Armenciu
4. ST-93 Materiale de acoperire - vopsele DD 2C - 28 2 - Gabriela Mindu
5. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
6. PID-59 Atelier design (6) DS - 1C+10P 154 - 16 Mariana Croitoru
7. ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite DD - 2C 28 - 2 Gabriela Mindu
8. PID-78 Lucrare teoretică de licență (memoriu proiect) DS - 3P 42 - 2 Cristina Pană
9. PID-79 Proiect de licență DS - 8P 112 - 8 Cristina Pană
10. PID-69 Activități practice DS - 2L 28 - 2 Mariana Croitoru
Discipline la alegere
11. Curs la alegere, M3 sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
12. Curs la alegere, M3, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 25 26 714 30 30  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare