UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul III (sem. 5 și 6)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-58 Atelier design (5) DS 1C+13P - 196 16 - Mariana Croitoru
2. SFA-33 Mobilier urban DF 1C+1S - 28 2 - Marius Marcu-Lapadat
3. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DC 2C - 28 2 - Beatrice-Gabriela Jöger
4. ST-39 Estetica și tehnologia metalului DTD 1C+1S - 28 2 - Ana Maria Mortu
5. ST-93 Materiale de acoperire - vopsele DTD 2C - 28 2 - Gabriela Mindu
6. SFA-64 Ecologie DTD 2C - 28 2 - Codina Dușoiu
7. PID-59 Atelier design (6) DS - 1C+11P 168 - 14 Mariana Croitoru
8. PID-69 Activități practice DF - 2L 28 - 2 Mariana Croitoru
9. ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite DTD - 2C 28 - 2 Gabriela Mindu
10. PID-77 Proiect fundamentare licență DS - 1P 14 - 2 Mariana Croitoru
11. PID-78 Lucrare teoretică de licență (memoriu proiect) DS - - - - 2
12. PID-79 Proiect de licență DS - 4P 56 - 8
Discipline la alegere
13. Curs la alegere, M3, sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
14. Curs la alegere, M3, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 21 686 30 30  

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/