Plan de învățământ
Mobilier și Amenajări Interioare, anul 3, 2023-2024

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-159 Atelier design (3.1) DS 1C+10P - 77 8 - Mariana Croitoru
2. PID-160 Atelier design (3.2) DS 1C+10P - 66 7 - Mariana Croitoru
3. PID-161 Schiță (3.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Mariana Croitoru
4. PID-82 Iluminat arhitectural DD 2C - 28 2 - Cristina Pană
5. PID-165 Sustenabilitate și tehnologie DD 1C+3S - 56 4 - Daniel Armenciu
6. ST-93 Materiale de acoperire - vopsele DD 2C - 28 2 - Gabriela Mindu
7. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
Discipline la alegere sem. 1
8. Curs la alegere, M3, sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
9. Curs la alegere, M3, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
Discipline obligatorii sem. 2
10. PID-162 Atelier design (3.3) DS - 1C+10P 77 - 8 Mariana Croitoru
11. PID-163 Atelier design (3.4) DS - 1C+10P 66 - 7 Mariana Croitoru
12. PID-164 Schiță (3.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Mariana Croitoru
13. ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite DD - 2C 28 - 2 Gabriela Mindu
14. PID-78 Lucrare teoretică de licență (memoriu proiect) DS - 3P 42 - 2 Mariana Croitoru
15. PID-79 Proiect de licență DS - 8P 112 - 8 Mariana Croitoru
16. PID-69 Activități practice DS - 2L 28 - 2 Mariana Croitoru
Total ore obligatorii / credite 24 25 740 30 30
Simboluri departamente
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare