PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
prof. Răzvan Mihai Luscov
Obiective:
Parcurgerea principalelor stiluri din istoria mobilierului, cu evidențierea ornamentelor ce caracterizează fiecare epocă
Conținut:
Introducere. Definiții. Mobilierul ca extensie a corpului uman /funcțiunea de reprezentare. Originea ornamentului. definiții Ordinele clasice și originea ornamentului. Mobilierul în Egiptul antic, Grecia antică, roma antică. Evul mediu și renașterea. Ludovic al XIV-lea/barocul; Ludovic al XV-lea/rococoul și Ludovic al XVI-lea/neoclasicul Empire, biedermeier, Thonet/ apariția producției industriale, mobilierul metalic proiectat de ingineri în SUA. Art nouveau în Franța, Germania, Belgia, Austria și scoția. Art deco, bauhaus, De Stijl, Stilul internațional, personalități ale modernismului în România. Epoca postbelică Charles Eames și designul american "Boom-ul" italian, mobilierul scandinav Epoca plasticului Postmodernismul Profesiunea de designer
Metoda de predare:
Prelegeri cu proiecții + lucrare de verificare
Mod de evaluare:
Examen - lucrare de examen 50% + lucrare de verificare 25% + media notelor pentru participarea la lucrări practice (teme și aplicații) 25%.
Bibliografie minimală:
Beazley, Mitchell The elements of Design, General Editor Noel Riley, London, 2003 Sassone, Adriana Furniture from rococo to art deco, Ed. Evergreen,Koln, 1988 Pile, John A history of Interior Design, Laurence King Publishing, London, 2000 Morley, John Furniture The Western tradition, Ed. Thames & Hudson, Londra, 1999 Hauffe, Thomas Design, A Concise History, Laurance King Publishing, Londra, 1998 Whitford, Frank Bauhaus, Ed. Thames & Hudson, Londra, 2000 Dormer, Peter Design since 1945, Ed. Thames & Hudson, Londra, 1998 Sembah, Leuthauser, Le design du meuble au XX e Siecle, Taschen, Koln, 1989, cod III 37 Tempus Gossel Conran, Terence The Conran Directory of Design, Ed. Octopus Conran, Londra, 1985 Valdos, Ana Maria Classic furniture, Ed. Atrium Internacional, Mexico, 2002 Bedel, Jean Le grand guide des styles, Ed. Hachette, Paris, 1996 Wills, Geoffrey Il mobile storia progetisti tipi e stili, Ed. Arnoldo Mondadori, Milano, 1983 McCorquodale, Charles, The history of Interior Decoration, Ed. Phaidon, Oxford, 1988 Boger, Louise Ade The complete guide to furniture styles, New York, cod II 2700 Aussel, A tudes des styles du mobilier, Ed. Dumond, cod II 36 Tempus Ionescu, Florin & Nastase, Vasile Proiectarea mobilierului și a interioarelor, Ed. Tehnică, București, 1970, cod II 2571 Collins, Miller, Post modern Design, Academy Edition, London, cod III3259 Miller, Craig, Modern Design, Metropolitan Museum of Art, New York, cod III3428 XXX, Design 1935-1963 What Modern Was, Mussee des Arts Decoratifs de Montreal, cod III 3429 Neset, Gilles, L Art dea annees 20, cod III 3332 Notă: Acolo unde este menționat codul aparține bibliotecii UAUIM