SFA-106 Aplicațiile lemnului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+4P | Credite ECTS: 4
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
asist.arh.int. Dan Adrian Ionescu
Obiective:

Theoretic knowledge accquiered in class have direct application in the project executed within the seminars, projects which will be graded separately.

Conținut:

Tema de proiect:

1. Documentație privind spațiul abordat și funcțiunea sa
2. Schițe de plan 1:50 privind mobilarea spațiului
3. Schițe și perspective privind decorarea spațiului
4. Planuri mobilare spațiu 1:20
5. Planuri decorații pereți și plafoane scara 1:20
6. Perspective privind mobilă și decorații
7. Detaliu piesă de mobilier și detaliu decorație, scara 1:1

Metoda de predare:

Expunere teoretică la lansarea temei, definirea unor termeni specifici, corecturi individuale la plansetă și la panou, macheta explicativă.

Mod de evaluare:

Judecată și notare.

Bibliografie minimală:

Reviste și cărti de specialitate.