SFA-106 Aplicațiile lemnului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+4P | Credite ECTS: 4
Fișa disciplinei:
SFA-106 M Aplicatiile lemnului.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
asist.arh.int. Dan Adrian Ionescu
Obiective:
Cunoștințele teoretice acumulate la curs au aplicare directă în proiectul executat în cadrul seminariilor, proiecte care vor fi evaluate separat.
Conținut:
Tema de proiect:

1. Documentație privind spațiul abordat și funcțiunea sa
2. Schițe de plan 1:50 privind mobilarea spațiului
3. Schițe și perspective privind decorarea spațiului
4. Planuri mobilare spațiu 1:20
5. Planuri decorații pereți și plafoane scara 1:20
6. Perspective privind mobilă și decorații
7. Detaliu piesă de mobilier și detaliu decorație, scara 1:1
Metoda de predare:
Expunere teoretică la lansarea temei, definirea unor termeni specifici, corecturi individuale la plansetă și la panou, macheta explicativă.
Mod de evaluare:
Judecată și notare.
Bibliografie minimală:
Reviste și cărti de specialitate.