Orar

Orar SDA sem 2 09.02.2024.pdf

Anul 1

Studii universitare avansate

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline fundamentale obligatorii - Activități formative de bază
1. SDA-1 Argumentarea și redactarea unui text științific DF 2C - 28 4 - prof.dr. Oana Chelaru-Murăruș
2. SDA-2 Perspective teoretice contemporane DF 2C - 28 4 - prof.dr.arh. Augustin Ioan
3. SDA-3 Identitate și vulnerabilitate (1) DF 2C - 28 4 - prof.em.dr.arh. Cristina-Olga Gociman
4. SDA-4 Identitate și vulnerabilitate (2) DF - 2C 28 - 4 prof.em.dr.arh. Cristina-Olga Gociman
5. SDA-5 Cercetare bibliografică și de arhivă DF 2C - 28 4 - prof.dr.arh. Nicolae Lascu
6. SDU-4 Etică și integritate academică DF - 2C 28 - 4 prof. dr.ecol., dr.geogr., habil.urb. Alexandru-Ionuț Petrișor
Discipline de specialitate la alegere (min. 8 credite)
7. SDA-7 Critica în arhitectură DS - 2C 28 - 4 prof.dr.arh. Ana-Maria Zahariade
8. SDA-8 Dezvoltarea durabilă în arhitectură (1) DS 2C - 28 4 - lect.dr.arh. Laura Dobrescu
9. SDA-11 Reutilizarea resurselor construite DS 2C - 28 4 - prof.dr.arh. Rodica Crișan
10. SDA-9 Dezvoltarea durabilă în arhitectură (2) DS - 2C 28 - 4 lect.dr.arh. Laura Dobrescu
11. SDA-10 Impactul tehnologiei în arhitectură DS - 2C 28 - 4 prof.dr.arh. Rodica Crișan
12. SDA-12 Arte și arhitectură în România modernă DS - 2C 28 - 4 prof.dr.arh. Sorin Vasilescu
Total ore obligatorii / credite 12 12 336 24 24
Discipline specializate facultative
13. SDA-21 Inteligenta locului si conceptia arhitecturala in sec. XXI DC 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Cosmin Caciuc
14. SDA-22 Materialitate și experiență spațială în arhitectura modernă și contemporană DC - 2C 28 - 2 șef lucr. dr.arh. Vladimir Vinea
15. SDA-15 Fondul construit ca resursă culturală DC - 1C 14 - 2 prof.dr.habil.arh Hanna Derer
16. SDA-16 Arhitectura vernaculară în sec. 21 DC - 2C 28 - 2 prof.dr.arh. Iuliana Ciotoiu
17. SDA-17 Metode moderne de reabilitare a construcțiilor DC - 1C 14 - 2 conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu
18. SDA-18 Confortul termic al spațiului arhitectural interior DC - 1C 14 - 2 conf.dr.ing. Mihaela Georgescu
19. SDA-19 Surse noi și regenerabile de energie în spațiul antropic DC - 1C 14 - 2 conf.dr.ing Cătălin Lungu
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri

Înscrierea doctoranzilor la cursurile la alegere și cele facultative se face în perioada 1 octombrie - 15 octombrie, atât pentru sem. 1 cât și pentru sem. 2. al anului curent. Un curs facultativ devine activ odată cu înscrierea a minim un sfert din totalul numărului de doctoranzi înmatriculați în anul 1.

Program individual de cercetare știintifică

Program individual de cercetare.pdf

Dezvoltarea tezei de doctorat

Referat 1: definitivarea proiectului de cercetare (propunere de teză) – 15 ECTS

Total an I: 60 ECTS


Anul 2

Program individual de cercetare știintifică

Program individual de cercetare.pdf

Dezvoltarea tezei de doctorat

Total an II: 60 ECTS


Anul 3

Program individual de cercetare știintifică

Program individual de cercetare.pdf

Dezvoltarea tezei de doctorat

Total an III: 60 ECTS