SDA-16 Arhitectura vernaculară în sec. 21

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină facultativă | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.arh. Iuliana Ciotoiu
Obiective:
Dobândirea de cunoștințe în domeniul arhitecturii vernaculare prin studiul conceptelor și teoriilor de protecție a patrimoniului vernacular în contextul civilizației contemporane. Utilizarea cunostințelor de bază din domeniu pentru managementul și valorizarea sustenabila a patrimoniului de arhitectură vernaculară
Conținut:
Arhitectură vernaculară, patrimoniu vernacular Experiențe de cercetare a arhitecturii vernaculare Relația mediu natural – spațiu construit. Populații, așezări. Resurse materiale, tehnici de construcție Programe ale arhitecturii vernaculare Tipologii planimetrice, volumetrice, structurale, relații spațiale. Arhitectură vernaculară din România Arhitectură vernaculară din Europa Arhitectura vernaculară în sec. 21. Sustenabilitatea patrimoniului vernacular Patrimoniul vernacular și educația arhitecturală Intervenții asupra arhitecturii vernaculare Managementul patrimoniului vernacular Valorizarea sustenabila a patrimoniului vernacular
Metoda de predare:
Prelegeri, discuții, vizite în muzee
Mod de evaluare:
Eseu
Bibliografie minimală:
Bernea, Ernest, Civilizația română sătească, Ed. Vremea, București, 2006 Budiș, M., Gospodăria rurală din România, Ed. Etnologică, București, 2004 Gaivoronschi, V., Matricile spațiului traditional, Paideia, București, 2002 Ionescu, Gr., Arhitectura populară românească, Ed. Tehnică, București, 1957 Jora, L., Ghid Valorizarea patrimoniului pe piața muncii din Uniunea Europeană, București, 2015 Keane, M.J., Quinn J.,Rural development and rural tourism,Social Sciences Research Centre,Salway, 1990 Minguet, J., M., Eco Refurbishement, Monsa, 2010 Oliver, P., Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge University Press, 1997 Velinga, M.,Vernacular Architecture in 21th Century, London, 2005 Xxx, Revista muzeelor și monumentelor – Monumente istorice și de artă, nr. 1/ 1979 http://www.eurogites.org http://www.euromontana.org http://www.wttc.org http://cdclio.spiruharet.ro/