SDA-16 Arhitectura vernaculară în sec. 21

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină facultativă | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.arh. Iuliana Ciotoiu
Obiective:
Dobândirea de cunoștințe în domeniul arhitecturii vernaculare prin studiul conceptelor și teoriilor de protecție a patrimoniului vernacular în contextul civilizației contemporane. Utilizarea cunostințelor de bază din domeniu pentru managementul și valorizarea sustenabila a patrimoniului de arhitectură vernaculară
Conținut:
Arhitectură vernaculară, patrimoniu vernacular
Experiențe de cercetare a arhitecturii vernaculare
Relația mediu natural – spațiu construit. Populații, așezări. Resurse materiale, tehnici de construcție
Programe ale arhitecturii vernaculare
Tipologii planimetrice, volumetrice, structurale, relații spațiale.
Arhitectură vernaculară din România
Arhitectură vernaculară din Europa
Arhitectura vernaculară în sec. 21. Sustenabilitatea patrimoniului vernacular
Patrimoniul vernacular și educația arhitecturală
Intervenții asupra arhitecturii vernaculare
Managementul patrimoniului vernacular
Valorizarea sustenabila a patrimoniului vernacular
Metoda de predare:
Prelegeri, discuții, vizite în muzee
Mod de evaluare:
Eseu
Bibliografie minimală:
Bernea, Ernest, Civilizația română sătească, Ed. Vremea, București, 2006
Budiș, M., Gospodăria rurală din România, Ed. Etnologică, București, 2004
Gaivoronschi, V., Matricile spațiului traditional, Paideia, București, 2002
Ionescu, Gr., Arhitectura populară românească, Ed. Tehnică, București, 1957
Jora, L., Ghid Valorizarea patrimoniului pe piața muncii din Uniunea Europeană, București, 2015
Keane, M.J., Quinn J.,Rural development and rural tourism,Social Sciences Research Centre,Salway, 1990
Minguet, J., M., Eco Refurbishement, Monsa, 2010
Oliver, P., Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge University Press, 1997
Velinga, M.,Vernacular Architecture in 21th Century, London, 2005
Xxx, Revista muzeelor și monumentelor – Monumente istorice și de artă, nr. 1/ 1979
http://www.eurogites.org
http://www.euromontana.org
http://www.wttc.org
http://cdclio.spiruharet.ro/