SDA-11 Reutilizarea resurselor construite în dezvoltarea sustenabilă

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Rodica Crișan
Obiective:
− Cunoașterea scenariilor culturale și operative în care se situează tema de cercetare aleasă. Completarea și aprofundarea cunoștințelor necesare pentru dezvoltarea cercetării proprii.
− Înțelegerea valorilor înglobate de construcțiile existente ca «resurse reutilizabile» în general și «resurse neregenerabile» în particular.
− Conștientizarea și asumarea reducerii impactului proceselor constructive asupra mediului prin reutilizarea construcțiilor existente.
− Dezvoltarea capacității de a găsi, selecta și utiliza informațiile relevante pentru un anumit scop de cercetare, și de a construi ipoteze și puncte de vedere originale pe baza informațiilor culese.
− Capacitatea de a interpreta, explica și argumenta rezultatele cercetării proprii.
− Capacitatea de a comunica public rezultatele cercetării proprii și de a dialoga constructiv într-un grup specializat de cercetători.
Conținut:
În cadrul unui parcurs didactic flexibil și adaptat ariilor tematice de cercetare ale studenților participanți la curs, se propun următoarele teme cu caracter orientativ:
– Atitudini contemporane față de patrimoniul construit.
– Reducerea impactului ambiental al sectorului construcțiilor prin reabilitare. Particularități și limite ale reabilitării energetice în cazul construcțiilor istorice. Principiile „green”, „zero energy” și „low carbon” în reabilitarea construcțiilor existente.
– Tipuri de tratamente aplicate construcțiilor existente și terminologia specifică.
– Probleme specifice și principii generale ale reabilitării.
– Valoarea de utilizare și valoarea culturală a resurselor construite. O metodă integrativă de evaluare ca bază a deciziilor de intervenție.
– Reabilitarea locuințelor, o prioritate în cadrul dezvoltării sustenabile. Aspecte generale și studii de caz.
– Locuirea și identitatea culturală locală. Locuirea urbană tradițională în teritoriul românesc extracarpatic: tipologie, vechime și stare actuală. Potențial de reabilitare.
– Reabilitarea locuirii la bloc. Aspecte generale și studii de caz.
– Reabilitarea construcțiilor redundante prin reconversie.
– Degradarea construcțiilor și degradarea materialelor.
Metoda de predare:
Curs interactiv cu suport vizual digital multimedia.
Cursul va include prelegeri cu tematici alese de comun acord cu cursanții în funcție de interesele lor de cercetare, urmate de discuții. Aceste prelegeri vor fi completate cu prezentări susținute de doctoranzi cu referire la propriile cercetări, ca bază pentru discuții în grup.
Mod de evaluare:
Studenții-doctoranzi vor primi calificative „admis/respins” și creditele corespunzătoare, în funcție de participarea la activitățile organizate pe parcursul semestrului.
Bibliografie minimală:
• Crișan, R. „Reabilitarea patrimoniului construit. Teorie și tehnică”. București 2023.
• Crișan, R., „Conservation vs Demolition: an ethical approach.” În Crișan, R. et al. (eds.), Conservation/Demolition. EAAE, Hasselt, 2020. Disponibil la: https://www.eaae.be/publications/transactions/.
• Crișan, R., „De la Cartele ICOMOS la realitate. Studiu de caz: București / From the ICOMOS Charters to Reality. Case Study: Bucharest.” În Transsylvania Nostra nr.1/2020.
• Crișan, R., „Atitudini contemporane față de patrimoniul construit / Contemporary attitudes towards built heritage”. În Transsylvania Nostra nr.4/2018.
• Crișan, R., „Uses and Abuses of Reconstruction.” În Holtorf, C., Kealy, L., Kono, T., (eds), A contemporary provocation: reconstructions as tools of future-making. Selected papers from the ICOMOS University Forum Workshop on Authenticity and Reconstruction, Paris, 13 – 15 March 2017 [on line]. Paris, 2018. Disponibil la: http://openarchive.icomos.org/1851/.
• Crișan, R., ”The Dilemma of the Redundant Churches: to Lose or to Reuse?” În Fiorani, D., Kealy, L., Musso, S. F. (eds.), Conservation/Adaptation: Keeping alive the spirit of the place. Adaptive reuse of heritage with symbolic value. EAAE, Hasselt, 2017. Disponibil la: https://www.eaae.be/publications/transactions/.
• Crișan, R., ”Some reflections on abandoned small historic centres”. În Crișan, R., Fiorani, D., Kealy, L., Musso, S. F. (eds.), Conservation/Reconstruction. Small Historic Centres in the Midst of Change. EAAE, Hasselt, 2015. Disponibil la: https://www.eaae.be/publications/transactions/.
• Crișan, R., Macri, Z., Panait A. (eds), Visions on Mass-Housing Sustainable Rehabilitation. București, 2011.
• Crișan, R. (coord), Reabilitarea blocurilor de locuințe cu supraetajare în sistem constructiv metalic. București, 2008.
• Crișan, R., Reabilitarea locuirii urbane tradiționale. București, 2004.
• Crișan, R., Analiza integrativă a valorii culturale și de utilizare a clădirilor existente (Ghid), vol. 1 și 2. București, 2004.
• Council of Europe, Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Granada, 1985.
• Council of Europe, European Charter of the Architectural Heritage. Amsterdam, 1975.
• Congress on the European Architectural Heritage, The Declaration of Amsterdam. Amsterdam, 1975.
• EAAE, Transactions (serie de volume tematice). Disponibile la: https://www.eaae.be/publications/transactions/
• ICOMOS, The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas. Paris, 2011.
• Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 916: Redundant religious buildings, 1989.
• TICCIH, The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage, 2003. United Nations Climate Change Conference, Manifesto for responsible architecture. Paris, 2015.
• UNESCO, The Paris Declaration „On heritage as a driver of development”, 2011. /

Teze de doctorat:
• Balazs (Zybaczynski), V., Culoarea în reabilitare. UAUIM, 2013.
• Labo, A.M., Valorificarea sustenabilă a patrimoniului vernacular rural din România. UAUIM, 2014.
• Moldovean (Mureșanu), M., Conservarea fațadelor eclectice: cazul București. UAUIM, 2012.
• Prelipcean, A., Reabilitarea culturală a centrelor civice. Direcții de intervenție în orașe istorice din România. UAUIM, 2014.
• Soceanu (Macri), Z., Reabilitarea blocurilor de locuinte colective construite în România în perioada 1950-1990. UAUIM, 2007.
• Trifa, R., Posibilități de recuperare sustenabilă a arhitecturii industriale istorice. Cazul Timișoara. UAUIM, 2015.
• Velescu, R., Arhitectura coruptă. Posibilități de reabilitare. UAUIM, 2015. /

Surse bibliografice particularizate vor fi indicate direct cursanților, în funcție de interesele de cercetare ale fiecăruia.