SDA-10 Impactul tehnologiei în arhitectură

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Rodica Crișan
Obiective:
− Cunoașterea scenariilor culturale și operative în care se situează tema de cercetare aleasă. Completarea și aprofundarea cunoștințelor necesare pentru dezvoltarea cercetării proprii.
− Înțelegerea materialității arhitecturii și a schimbărilor de paradigmă determinate de progresul tehnologic în evoluția arhitecturii.
− Conștientizarea și asumarea impactului proceselor constructive asupra mediului, din perspectivă istorică și contemporană.
− Dezvoltarea capacității de a identifica și selecta informațiile relevante pentru un anumit scop de cercetare, și de a construi ipoteze și puncte de vedere originale pe baza informațiilor culese.
− Capacitatea de a interpreta, explica și argumenta rezultatele cercetării proprii.
− Capacitatea de a comunica public rezultatele cercetării proprii și de a dialoga constructiv într-un grup specializat de cercetători.
Conținut:
În cadrul unui parcurs didactic flexibil și adaptat ariilor tematice de cercetare ale studenților participanți la curs, se propun următoarele teme cu caracter orientativ:
– Adaptarea climatică: lecția arhitecturii tradiționale și lecția naturii; arhitectura și vegetația.
– Valențele estetice ale materialului și valorificarea lor în arhitectură.
– Lemnul, materialul secolului 21.
– Betonul armat, materialul modernității în arhitectură.
– Betoane inovative contemporane, cu valențe arhitecturale speciale.
– Betonul prefabricat: trecut, prezent și viitor.
– Scheletul portant și schimbarea de paradigmă în arhitectură
– Transparența, o schimbare de paradigmă în arhitectură.
– Un alt fel de sticlă: termoizolația transparentă.
– Proiectarea digitală și execuția robotizată.

Metoda de predare:
– Prelegeri tematice cu suport de imagini digitale, susținute de titular. Temele prelegerilor vor fi stabilite pe baza propunerilor titularului și opțiunilor cursanților exprimate într-un chestionar. Prelegerile vor fi urmate de discuții între participanți.
– Prezentări susținute de doctoranzi, ca exercițiu de comunicare în fața și în cadrul grupului.
Mod de evaluare:
Studenții-doctoranzi vor primi calificative „admis/respins” și creditele aferente în funcție de participarea la activitățile organizate pe parcursul semestrului.
Bibliografie minimală:
• Crișan, R., „Lemnul, materialul secolului 21”. În Crișan, R., Pană, R., Gligor, L., Armenciu, D., Vidrașcu, A. (eds.), O perspectivă atemporală asupra lemnului, Editura Universitară Ion Mincu, 2019.
• Crișan, R., „Un alt fel de sticlă: termoizolațiile transparente de ultimă generație”. În Crișan, R., Pană, R., Gligor, L., Armenciu, D., Vidrașcu, A. (eds.), Sticla, paradigmă inovativă In arhitectură, Editura Universitară Ion Mincu, 2016.
• Deplazes, A., „Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures”. Birkhäuser, 2008.
• Mies van der Rohe, L., „Aphorism on architecture and form”, 1923 [online]. Disponibil la: https://modernistarchitecture.wordpress.com/2010/10/25/ludwig-mies-van-der-rohe%e2%80%99s-%e2%80%9caphorisms-on-architecture-and-form%e2%80%9d-1923/
• Mies van der Rohe, L., „Technology and architecture”. Conferință la IIT, Chicago, 1950 [online]. Disponibil la: https://arch629eldridge.files.wordpress.com/2010/03/wk11-mies-technology-and-architecture.pdf
• Uribe, B., (trad. Valletta, M.), „10 Innovative Materials That Could Revolutionize the Construction Industry”, 2016 [online]. Disponibil la: https://www.archdaily.com/800546/10-innovative-materials-that-could-revolutionize-the-construction-industry
• Zilliacus, A., „16 Materials Every Architect Needs to Know (And Where to Learn About Them), 2016. [online]. Disponibil la: https://www.archdaily.com/801545/16-materials-every-architect-needs-to-know-and-where-to-learn-about-them
/ Teze de doctorat:
• Armenciu, D., Proiectul bioclimatic In arhitectura din România. UAUIM, 2012.
• Cel Mare, A., 1921-2021: Prefabricarea construcțiilor de locuințe In România. Teză de doctorat UAUIM, 2021.
• Trușcă, I., Fațada de sticlă reinventată. UAUIM, 2013.
• Vișan, A., Percepția tactilo-chinestezică a spațiului architectural. UAUIM, 2014.

/ Surse bibliografice particularizate vor fi indicate direct cursanților, In funcție de direcțiile de cercetare ale fiecăruia.