SDA-10 Impactul tehnologiei în arhitectură: secolele 20 și 21

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Rodica Crișan
Obiective:
− Cunoașterea scenariilor culturale și operative în care se situează tema de cercetare aleasă. Completarea și aprofundarea cunoștințelor necesare pentru dezvoltarea cercetării proprii.
− Înțelegerea materialității arhitecturii și a schimbărilor de paradigmă determinate de progresul tehnologic în evoluția arhitecturii.
− Conștientizarea și asumarea impactului proceselor constructive asupra mediului, din perspectivă istorică și contemporană.
− Dezvoltarea capacității de a identifica și selecta informațiile relevante pentru un anumit scop de cercetare, și de a construi ipoteze și puncte de vedere originale pe baza informațiilor culese.
− Capacitatea de a interpreta, explica și argumenta rezultatele cercetării proprii.
− Capacitatea de a comunica public rezultatele cercetării proprii și de a dialoga constructiv într-un grup specializat de cercetători.
Conținut:
În cadrul unui parcurs didactic flexibil și adaptat ariilor tematice de cercetare ale studenților participanți la curs, se propun următoarele teme cu caracter orientativ:
– Adaptarea climatică și lecția arhitecturii tradiționale; calitățile masei termice.
– Expresivitatea texturii materialului și valorificarea ei în arhitectură.
– Lemnul, materialul secolului 21.
– Transparența, o schimbare de paradigmă în arhitectură.
– Un alt fel de sticlă: termoizolația transparentă.
– Scheletul portant și schimbarea de paradigmă în arhitectura.
– Betonul, „piatra fluidă” a arhitecturii moderne.
– Betoane inovative cu valențe arhitecturale speciale.
– Betonul prefabricat: trecut, prezent și viitor.
– Proiectarea digitală și execuția robotizată.

Metoda de predare:
Curs interactiv cu suport de imagini digitale.
Se vor organiza prelegeri susținute de titular, cu tematici alese de comun acord cu cursanții în funcție de interesele lor de cercetare, urmate de discuții. Aceste prelegeri vor fi completate cu prezentări susținute de doctoranzi, reflectând felul în care aria tematică a cursului se regăsește în cercetările doctorale proprii, ca bază pentru discuții în grup.
Mod de evaluare:
Studenții-doctoranzi vor primi calificative „admis/respins” în funcție de participarea la activitățile organizate pe parcursul semestrului.
Bibliografie minimală:
• Crișan, R., „Lemnul, materialul secolului 21”. În Crișan, R., Pană, R., Gligor, L., Armenciu, D., Vidrașcu, A. (eds.), O perspectivă atemporală asupra lemnului, Editura Universitară Ion Mincu, 2019.
• Crișan, R., „Un alt fel de sticlă: termoizolațiile transparente de ultimă generație”. În Crișan, R., Pană, R., Gligor, L., Armenciu, D., Vidrașcu, A. (eds.), Sticla, paradigmă inovativă In arhitectură, Editura Universitară Ion Mincu, 2016.
• Deplazes, A., „Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures”. Birkhäuser, 2008.
• Mies van der Rohe, L., „Aphorism on architecture and form”, 1923 [online]. Disponibil la: https://modernistarchitecture.wordpress.com/2010/10/25/ludwig-mies-van-der-rohe%e2%80%99s-%e2%80%9caphorisms-on-architecture-and-form%e2%80%9d-1923/
• Mies van der Rohe, L., „Technology and architecture”. Conferință la IIT, Chicago, 1950 [online]. Disponibil la: https://arch629eldridge.files.wordpress.com/2010/03/wk11-mies-technology-and-architecture.pdf
• Uribe, B., (trad. Valletta, M.), „10 Innovative Materials That Could Revolutionize the Construction Industry”, 2016 [online]. Disponibil la: https://www.archdaily.com/800546/10-innovative-materials-that-could-revolutionize-the-construction-industry
• Zilliacus, A., „16 Materials Every Architect Needs to Know (And Where to Learn About Them), 2016. [online]. Disponibil la: https://www.archdaily.com/801545/16-materials-every-architect-needs-to-know-and-where-to-learn-about-them
/ Teze de doctorat:
• Armenciu, D., Proiectul bioclimatic In arhitectura din România. UAUIM, 2012.
• Cel Mare, A., 1921-2021: Prefabricarea construcțiilor de locuințe In România. Teză de doctorat UAUIM, 2021.
• Trușcă, I., Fațada de sticlă reinventată. UAUIM, 2013.
• Vișan, A., Percepția tactilo-chinestezică a spațiului architectural. UAUIM, 2014.

/ Surse bibliografice particularizate vor fi indicate direct cursanților, In funcție de direcțiile de cercetare ale fiecăruia.