SDA-5 Cercetare bibliografică și de arhivă

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Nicolae Lascu
Obiective:
Obținerea competențelor necesare pentru întocmirea unei bibliografii de calitate pentru subiectul cercetării doctorale a fiecărui doctorand.
Conținut:
1. Introducere: scop, metode, importanța alcătuirii bibliografiei adaptate temei de cercetare din cadrul doctoratului. 2. Biblioteca „tradițională”: categorii, tipuri, sisteme de clasificare a publicațiilor; accesul on-line. 3. Sisteme moderne de biblioteci: biblioteca virtuală – avantaje și dezavantaje. Alte surse de informare bibliografică 4. Studii de caz. 5. Arhivele. Categorii, structura de organizare a arhivelor naționale; Organizarea internă a arhivelor: fonduri, documente etc. 6. Alte categorii de arhive: cele particulare, ale altor instituții; arhive cu acces limitat. Arhive on-line. 7. Studii de caz 8. Relația dintre subiectul cercetării doctorale și cercetarea bibliografică. 9. Modalități de selecție a bibliografiei 1. 10. Modalități de selecție a bibliografiei 2. 11. Bibliografie și bibliografii. 12. Indicarea corectă a referințelor bibliografice; evitarea plagiatului. 13. Discuții în grup pe marginea organizării bibliografiei: prezentări ale doctoranzilor. 14. Discuții în grup pe marginea organizării bibliografiei: prezentări ale doctoranzilor.
Metoda de predare:
Prelegeri, Discuții libere cu doctoranzii, Invitarea unor persoane cu titlul de doctor pentru a comenta propriile moduri de alegere și organizare a bibliografiilor necesare tezelor de doctorat.
Mod de evaluare:
Prezența la cursuri; Participarea activă al discuții; Prezentarea propriei organizări a bibliografiei, specifice temei, deja întocmite sau modul în care apreciază că o va întocmi
Bibliografie minimală:
Este sugerată fiecărui doctorand, în funcție de tema de cercetare doctorală.