SDA-4 Identitate și vulnerabilitate (2)

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.em.dr.arh. Cristina-Olga Gociman
Obiective:
- Înțelegerea identității spațiului construit ca interpolare a valorii de resursă culturală, funcțională, de afiliere, de percepție și de afectivitate.
- Extinderea noțiunii de vulnerabilitate, de la cea de nesiguranță, la capacitatea elementelor expuse de răspuns la provocările hazardului.
- Înțelegerea problematicii managementului reducerii riscului la dezastre ca o necesitate a dezvoltării sustenabile.
- Identificarea și dezvoltarea strategiilor de arhitectură și urbanism în reducerea riscului la dezastre a spațiului construit.
Conținut:
15. Valoare de resursă funcțională/Definiții/Clasificare.
16. Valoarea de resursă de percepție/afiliere/ Conceptul de loc/ Harta mentală - Asocieri de semnificație patrimoniale/ Identitate topo spațială/ Valoare de resursă de afectivitate, trăire, emoție/Relecturare permanentă a spațiului/Amnezia experiențelor negative și amintirea celor pozitive/Transferul emoțional al comunității/Percepția directă si cea mediată.
17. Valoare de resursă de stare/Definiție/Componente
18. Vulnerabilitatea/Definiție/Clasificare/Vulnerabilitate seismică/Calcul expert/ Evaluare observativă/ Evolutivă/ Statistică.
19. Tipologii de intervenție în spațiul construit/ Întreținere conservativă/ Ameliorare – restaurare – reabilitare/Transformare - reconstrucție, demolare, intervenție nouă.
20. Riscul (pierderi directe si indirecte)/Definiție/Evaluare risc
21. Scenarii de risc/Tipologii.
22. Managementul reducerii riscului la dezastre/ Abordări internaționale/Analiza etapelor globale.
23. Măsuri de reducere a riscului/structurale÷nestructurale.
24. Proiectare durabilă a teritoriului și a spațiului urban expuse la risc.
25. Stabilirea tipologiei de relocare a populației post dezastru/Adăpost de urgență/ Adăpostul temporar/ Locuința temporară/Locuință permanentă.
26. Hubul de urgență/organizare/conversie/accesibilitate.
27. Spațiul permanent – purtător de securitate/obiect/vecinătăți/strategii de intervenție.
28. Concluzii/ Etape de proces/ Strategii de reducere a riscului la dezastre/ Abordarea Urbasrisk.
Metoda de predare:
Hibrid: - Curs fizic sau online;
- Dialog;
- Prezentare PowerPoint;
- Referate de cercetare individuale.
Mod de evaluare:
Integrare audiere, implicare, răspuns prin referate.
Bibliografie minimală:
1. Aristotle Fizica Cartea VI, Traducere si note H.I. Barbu, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1966 (In Romanian);
2. Arup Rockfeller competition (2005) – The city resilience framework CRF, https://goo.gl/rmA6cA;
3. Bălan, St. Cristescu, V. Cornea, I. (Coordonatori)(1982): Cutremurul de pământ din România din 4 martie 1977, Ed. Academiei, Bucuresti;
4. Balassanian Sergiei, Cisternas Armando, Melkumyan Mikael (2000) - Earthquake hazard and seismic risk reduction;
5. Balteanu D., (1992), Natural hazard in Romania, RRGeogr., 36, Bucuresti, pp47-57.
6. Balteanu,D., Alexe, Radita (2001), Hazarde naturale si antropogene, Edit. Corint, pp. 110.
7. Bartolaso Guido, Boeri Stefano, 2010, The Maddalena Effect: An Architectural Affair , Rem Koolhaas (Editor)
8. Barakat, S. (2003). Housing reconstruction after conflict and disaster. London: Overseas Development Institute
9. Bowerman B., Braverman J., Taylor H., Todosow V van Winmersperg (2000) – “The Vision of a Smart City” – presented at the 2nd International Life Extension Technology Workshop. Paris, France, September 28, 2000
10. Blaga, L., Trilogia culturii, Editura pentru Literatură Universală: București, 1969. (In Romanian)
11. Blessing C. A., 1960, Perception on planning, J of Amer. Institute of Planners, 16 February, pp. 2-4
12. Cartier, S., Vallette, C., Mediene, H., 2012, “Urban Seismomorphoses Seismic Vulnerabilities, an Embarrassing Legacy”, Journal of Risk Analysis and Crisis Response, Vol. 2, No. 2 (August 2012), 96-106. Published by Atlantis Press. Retrieved on April 6, 2012 from www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=2940 - https://goo.gl/NN5cht
13. Cavalcanti, Maria, 1992, Totalitarian states and their influence on city-form: the case of Bucharest, Journal of Architectural and Planning Research 9 (4): 275-286.
14. Călărașu E. (2012). Microzonarea condițiilor locale de teren pentru municipiul București și zona sa metropolitană cu aplicații în evaluarea hazardului seismic. Teza de doctorat, UTCB.
15. Choay F.Alegoria patrimoniului, Editura Simetria, Bucharest, 1998 (In Romanian)
16. Crișan, Rodica, Analiza integrativă a valorii culturale și de utilizare a clădirilor existente. Editura Universitară “Ion Mincu”, 2004.
17. Daniel Félix, Jorge M. Branco, Artur Feio, Temporary housing after disasters: A state of the art survey, http://download.xuebalib.com/xuebalib.com.17951.pdf
18. David E. Alexander (2002) - Principles of emergency planning and management, Oxford
19. Dufrenne M., Fenomenologia experienței estetice, Editura Meridiane: București, 1976. (In Romanian)
20. Eliade, M., Tratat de istoria religiilor. Editura Humanitas: București, 2013. (In Romanian)
21. FEMA (2005): Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards, Student Manual, FEMA 154-SM, Edition 2 / July
22. Ferreira, A., Emotions in planning practice: A critical review and suggestion for future developments based on mindfulness. Town Planning Review, 2013.
23. Gehl Jan, 1971, Life between buildings: Using public space, Danish Architectural Press, Copenhagen 1971
24. Gehl, J. Live between buildings: using public space. Islands Press, 2011
25. Giurescu D. C., The Razing of Romania’s past, 1989, A Project of the Kress Foundation European Preservation Program of the World Monuments Fund, World Monuments Fund, New York, N.Y., US/ICOMOS, United States Committee, International Council on Monuments and Sites, Washington, D.C., ISBN 0-911697-04-7;
26. Giovinazzi, Sonia and Lagomarsino Sergio, 2006 – Damage assessment of current buildings at territorial scale: A mechanical model Calibrated on a macroscopic vulnerability model, University of Genova, Switzerland
27. Glade Thomas, Albini Paola, Francés Félix - The use of historical data in natural hazard assessments, 2001
28. Gociman Cristina Olga (2006) - Managementul reducerii riscului la dezastre. Strategii de arhitectura si urbanism, Bucuresti
29. Gociman, Georgescu, S.R., Florescu, T. (2016): Strategii, reziliențe în reducerea riscului la multihazard, Editura Universitară „Ion Mincu”, București
30. Gociman Cristina Olga (2000)- Tipologia hazardului si dezvoltarea durabila. Generalitati, concept, problematica, Bucuresti
31. Gociman, C.O. et al, 2012-2016, URBASRISK, Project “Urban Blocks in Central Protected Area in Multiple Hazard Approach – Assessment, Mapping and Strategies for Risk Mitigation. Case Study: Bucharest Destructured Zone by Razing Occurring in the Communist Period”, 2012-2016, UAUIM Urban INCERC and UEFISCDI Agency, 2012, http://www.uauim.ro/cercetare/urbasrisk/en/
32. Harisson, James D. si Haward, William A., Rolul semnificatiei in imaginea urbana, retiparit din Ambient si comportament” (Environment and Behaviour), volumul 4, nr. 4 (decembrie 1972) cu permisiunea editorului, Sage Publication, Inc.
33. Hegel, R George Wilhelm Friederich-Volesungen uber die Philosophie der Geschichte (Prelegeri de filozofia a istoriei 1822-1831) (In Romanian)
34. Heidegger. M., Ființă și timp, Editura Humanitas, București, 2012. (In Romanian)
35. Hillman, M (1996). In favour of the Compact City, in Jenks, M., Burton, E.& Williams, K (eds). The Compact City: A Sustainable Urban Form?, E and F N Spon: London
36. Holling, C.S. (1973), Resilience and Stability of Ecological Systems, Annu Rev. Ecol. Syst, vol 4
37. Holl Steven (2014), Cuestiones de perception
38. Johnson, C. (2008). Strategies for the reuse of temporary housing. In I.a. Ruby (Ed.), Urban transformation (pp. 323e331). Berlin: Ruby Press.
39. Joseph Muntanola Thornbery – Towoard an Architectural Design Epistemiology Regard as a place creation Activity
40. Liiceanu, G., Despre limită. Editura Humanitas: București, 2019. (In Romanian)
41. Lynch, K., (1960). The image of the City, Cambridge, Mass. Technology Press and Harvard University Press
42. Natiunile Unite, Brundtland Report (1987)– “Our common future”, The World Commission on Environment and developments.
43. Norberg - Schulz, Chr.; (1971), Existence, space and architecture, Studio Vista Books, London
44. Pallasmaa Juhani, ”Mâna care gândește””Thinking hand”, 2009.
45. Pandele, A., Bucureștiul mutilat, Editura Humanitas: București, 2018.
46. Pickett STA, Cadenasso ML, Childers DL et al (2016) Evolution and future of urban ecological science: ecology in, of, and for the city. Ecosyst Health Sustain 2:e01229
47. Reijndrop, A., Maarten, H., In search of the new public domain. Analysis and strategy, NAI publishers, Rotterdam, 2001
48. Saaby Tina – Adress to the Academy of Urbanism Congress 2013, 15-17 May 2013, Bradford, UK
49. Sandi, H., Pomonis, A., Francis, S., Georgescu, E. S., Mohindra, R., Borcia, I. S. : A.: Seismic Vulnerability Assessment. Methodological Elements And Applications To The Case Of Romania. Constructii. Nr. 2 / 2008
50. Senday Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), Conferinta Mondiala ONU 14-18 martie 2015, Sendai, Japonia
51. Schachtel, E. G., Metamorphosis: On the development of affect, perception, attention, and memory, Basic Books:New York, 1959.
52. Schneid Thomas D., Collins Larry (2001) - Disaster management and preparedness
53. Whitman, R. and Cornell C. A.(1976): Design, in: Seismic risk and engineering decisions, edited by: Lomnitz, C. and Rosenblueth, E., Elsevier, Amsterdam – Oxford – New York
54. Wolpert, J. (1966), “Migration as an adjustment to environmental Stress”, in Journal of Social Issues
55. World Heritage Committee, Strategy for Reducing Risks from Disasters at World Heritage properties, Christchurch, 2007.