SDA-18 Confortul termic al spațiului arhitectural interior

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină facultativă | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.ing. Mihaela Georgescu
Obiective:
Transmiterea unor cunoștințe cu baze fizice si tehnice ȋn scopul conceperii unor clădiri care sa corespunda cerintelor de sustenabilitate.
Însușirea unor noțiuni avansate privind realizarea conditiilor de confort interior (pentru sezonul de iarnă, cel de vară si pentru perioadele de tranziție) în practica proiectarii unor clădiri performante energetic – definirea fenomenelor fizice, a criteriilor, a parametrilor, analiza soluțiilor și a impactului acestora asupra proiectarii integrate.
Conținut:
- Legislație, reglementări, standarde europene recente – privind anvelopa clădirilor.Cerințe minime de performanță energetică și pentru realizarea condițiilor de confort interior și igienico-sanitar. Necesitatea integrarii cerintelor de confort cu cele de performanta energetica, cu cerintele de securitate la incendiu, calitatea aerului interior, asigurarea la risc seismic si grija pentru incadrarea in tesutul urban.
- Consideratii privind casa pasiva, casa activa. Clădiri nZEB versus condiții de confort interior. Sisteme de evaluare multicriterială, principii, sisteme, ponderea cerințelor de confort interior și de performanță energetică. Sistemul BREEAM. Rezultatele cercetarilor proiectului European X-TENDO: indicatorii privind confortul pentru noua generatie de certificate energetice pentru cladiri.
- Confortul termic: bilantul termic al corpului uman; modelul standard de apreciere a confortului termic; confortul adaptativ.
- Calitatea aerului interior: poluarea interioara a incaperilor civile: poluanti, efecte, rezultate ale cercetarii in domeniu, solutii, concentratii admise de poluanti si necesitatea ventilarii. Sisteme de ventilare: descrierea functionarii, recomandari de utilizare.
- Debitul de aer necesar pentru cladiri cu diferite utilitati. Solutii de ventilare naturala si de ventilare hibrida; tendinte, realizari tehnice deosebite, turnuri de vant, activatoare de tiraj. Exemple de realizari remarcabile.
- Cresterea performantei energetice a cladirilor versus decarbonarea mediului exterior. Cladiri de tip nZEB si ZEB. Foaia de parcurs spre 2030 si 2050. Propunerile privind modificarea Directivei privind Performanta Energetica a Cladirilor. Dezbateri finale.
Metoda de predare:
interactiva
prezentarePPT
Mod de evaluare:
Participare interactiva
Referate
Bibliografie minimală:
- DIRECTIVA 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor
- DIRECTIVE (EU) 2018/844 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency
- EN 16798-1:2019 Energy performance of buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6
- Seismic and Energy Renovation: A Review of the Code Requirements and Solutions in Italy and Romania, E.S.Georgescu, MS Georgescu, and others, Sustainability 2018, 10, 1561; doi:10.3390/su10051561
- Aspecte specifice în cazul analizei higrotermice a fatadelor la clădirile din panouri mari, M.S.Georgescu, I. Bliuc, V. Demir, Revista Română de Inginerie Civilă, Volumul 4 (2013), Numărul 3,Matrix.Rom