SDA-2 Perspective teoretice contemporane

Școala doctorală de arhitectură
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Augustin Ioan
Obiective:
Dezvoltarea abilităților de cercetare proprii domeniilor arhitectură și urbanism, de analiză a datelor și interpretărilor și de sinteză proprie.
Discernământ și capacitate de apreciere a calității informațiilor și interpretărilor existente
Capacitatea de a genera cunoaștere nouă
Conținut:
Cursul introduce doctoranzii în perspective generale asupra lumii și ale cunoașterii, apoi în metode de cercetare și prezintă, derivate din acestea, metode de cercetare proprii domeniilor arhitecturii și urbanismului. În proces, doctoranzii învață să le utilizele, înțelegându-le potențialul și limitele, să identifice conceptele proprii fiecăreia și modul în care acestea funcționează a) ca interpretanți al arhitecturii/spațiilor urbane existente; b) ca generatori de arhitectură/urbanism cu caracter de contemporaneitate și noutate. Fenomenologie (Heidegger, Bachelard)- interpretări de C.Norberg Schulz și K.Frampton – teorii produse de aceștia și alții (contextualism, regionalism critic, Genius Loci), critici contemporane ale acestora (Neil Leach în Camuflaj și Forget Heidegger!)
Hermeneutică, interpretare (Heidegger, Gadamer) și critici contemporane (delirul interpretativ și teoria conspirației/fake news).
Semiotică (Eco, R.Venturi): arh.ca limbaj, comunicarea prin arhitectură, limite și potențial al semnificației în arh.
Estetică: arhitectura în sistemul artelor, frumos, sublim/sacru (Bigness la R.Koolhas), eroic/arhitectura memorială), critica conceptului de stil, cultura vizuală, origini ale artelor/arhitecturii, valoare.
Post-structuralism: M.Foucault, G.Deleuze (panoptikon, heterotpologia, spațiul rizomatic (junk space la Koolhas), pliul, netde/striat, nomadism etc.
Postmodernism (C.Jencks, F.Lyotard, J.Baudrillard), arhitectura și conceptele aferente, ultimul stil, popculture vs. High-culture, tradiție, derizoriu, simulacru, (auto)ironie.
Deconstrucție/ivism (J.Derrida cu B.Tschumi și P.Eisenman, M.Wigley)
Paradigma complexității (metode de proiectare bottom-up, parametricism, geometrii non-standard).
Metoda de predare:
Prezentarea textelor prime ale metodelor, comentarea acestora împreună cu studenții, apoi interpretări ale textelor prime, de preferat dintre cele care au ca subiect arhitectura, sau sunt produse chiar de arhitecți, apoi declinările succesive până ajung să fie metode de interpretare sau generare a arhitecturii înseși
Mod de evaluare:
Doctoranzii produc o recenzie (500-1000 cuvinte) a unuia dintre textele prime ale metodei alese ca fiind optime pentru cercetarea proprie, apoi întocmesc o scurtă lucrare/prezentare, în care explică de ce au ales metoda respectivă, ce concepte găsesc ca fiind esențiale în cercetare și cu ce rezultate (echivalentul unei schițe a introducerii din teză), circa 1500-2000 cuvinte.
Bibliografie minimală:
ACTAR Metapolis, The Doctionary of Advanced Architecture
Bachelard Poetica spațiului
Baudrillard Sistemul obiectelor,
(cu J.Nouvel) Obiecte Singulare (Arh și Filosofie)
Boutot Inventarea formei
Derrida (with Eisenman) Chora L Works,
Khora (în românește)
(cu Anne Dufourmantelle) Despre ospitalitate
Hale, J. Construind Idei
Heidegger: Originea operei de artă
Jencks Modern Movements in Architecture, The Arch. Of the Jumping Universe
Leach Anestetica/Arh ca anestezic, Forget Heidegger! și Camuflaj
Lyotard Postmodernismul pe înțelesul copiilor