VIZ-UAUIM

Creșterea vizibilității producției științifice a UAUIM la nivel național și internațional

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-005

Domeniu vizat: D. Indexare publicații UAUIM

Scopul proiectului

Creșterea vizibilității publicațiilor scoase sub egida Editurii Universitare „Ion Mincu” și astfel a producției științifice la nivel instituțional prin informare și obțineri de recunoașteri ale autorilor și materialelor produse de aceștia, precum și prin demersuri de indexare în baze de date naționale și internaționale.

Obiective

Obiectiv 1. Valorificarea unor materiale publicate sub egida Editurii Universitare „Ion Mincu” cel puțin în ultimii 3 ani

Obiectiv 2. Creșterea gradului de recunoaștere a autorilor din UAUIM și a materialelor produse de aceștia

Obiectiv 3. Demararea unui proces susținut de creștere a vizibilității și recunoașterii revistelor Argument, CSAV Journal

Obiectiv 4. Sprijinirea revistelor Argument, CSAV Journal în activitatea editorială și în demersurile de satisfacere a cerințelor de indexare

Echipa de implementare

 • asist. dr. arh. Anda-Ioana Sfinteș (Director proiect)
 • Elena Fediuc/Cristina Neagoe (Responsabil achiziții)
 • Ioana Lavinia Palangean (Responsabil Resurse umane)
 • asist. dr. arh. Ioana Zacharias Vultur
 • dr. arh. Iris Ganea-Christu
 • dr. ing. Dinu Elena
 • drd. Claudia Pipoș
 • drd. Maria Clenciu

Rezultate

 • atribuirea de DOI-uri unor materiale publicate sub egida Editurii Universitare „Ion Mincu” în ultimii 3 ani, inclusiv în curs de publicare până în decembrie 2021 (cărți, capitole de carte, reviste, numere de revistă și articole) – vizibile pe pagina editurii https://editura.uauim.ro/
 • susținerea webinarului Elemente de identificare a autorilor și publicațiilor, 26 noiembrie 2021, https://fb.me/e/8lZrDfmEg
 • semnarea a două parteneriate ce vizează susținerea proceselor de publicare și indexare a publicatiilor UAUIM
 • publicarea, în format online și tipărit, a ghidului Indexarea în baze de date internaționale. Cerințe. Condiții. – disponibil la adresa https://editura.uauim.ro/f/VIZ-UAUIM.pdf
 • depunerea documentelor în vedera indexării revistelor Argument și CSAV Journal în parte din bazele de date descrise în ghid
 • extinderea numărului de referenți ai revistelor Argument și CSAV Journal cu referenți din afara UAUIM
 • verificarea din punct de vedere lingvistic (ro/eng) și traduceri ale materialelor în curs de publicare în Argument nr. 13/2021 și CSAV Journal 2021 de personal specializat
 • amenajarea și echiparea biroului editorial al revistei Argument
 • expedierea de reviste Argument și CSAV Journal către 5 biblioteci din țară, 2 biblioteci internaționale și către colaboratori (referenți) ai revistelor.