JULP

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-006

Titlu proiect: Creștere vizibilitate și impact revista Journal of Urban and Landscape Planning

Acronim proiect: JULP

Durata proiectului: septembrie - noiembrie 2021

Bugetul aprobat: 29777 lei

Departament/e implicate

 1. Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
 2. Proiectare Urbană și Peisagistică
 3. Managementul Cercetării
 4. Școala Doctorală de Urbanism

Scopul proiectului

Creșterea vizibilității și a impactului revistei pentru indexarea revistei în baze de date internaționale și naționale prin dezvoltarea de competențe, deprinderi și abilități necesare dezvoltării revistei JULP și formularea unui plan de acțiune pentru următorul an.

Obiectivele proiectului

 • Pregătirea și derularea de activități de training pentru membrii Comitetului Științific al revistei pentru analizarea articolelor care solicită publicarea în revistă;
 • Identificarea bazelor de date și a bibliotecilor în care este posibilă indexarea;
 • Identificarea de parteneriate care susțin creșterea vizibilității revistei și indexarea ulterioară a acesteia;
 • Soluții IT care cresc impactul revistei;
 • Plan de acțiune pentru următorul an.

Rezultate

 • Două sesiuni de instruire
  • SESIUNEA 1 – 25 de participanți - derulare în 11 noiembrie 2021 orele 17-19 - Scrierea articolelor științifice. Conținut - Tipologia articolelor; structura acestora; elemente privind convențiile de redactare a fiecăreia dintre părțile unui articol; modalitatea de trimitere a articolelor
  • SESIUNEA 2 – 21 de participanți - derulare în 12 noiembrie 2021 orele 17-19 - Bazele evaluării colegiale și politici redacționale. Conținut - Influența gândirii pozitiviste asupra structurii articolelor; clasificarea valorică a publicațiilor; noțiuni de biblioteconomie; politici editoriale; comunicare.
 • Baze de date și biblioteci în care este posibilă indexarea revistei - au fost identificate 5 noi baze de date în care este posibilă o includere ulterioară a revistei;
 • Parteneriate care susțin creșterea vizibilității revistei – au fost identificate 7 noi parteneriate care contribuie la creșterea vizibilității și impactului revistei și incluși 7 noi membri care contribuie la consolidarea Comitetului Științific al revistei;
 • Soluții IT care cresc impactul revistei – identificarea soluțiilor de promovare online, realizarea prezentării proiectului pe pagina UAUIM, realizarea paginilor de Facebook și LinkedIn, realizarea conținutului pentru email marketing și realizarea campaniei de e-mail marketing, realizarea campaniei Facebook, activarea adresei instituționale, achiziționarea și activarea codurilor Digital Object Identifier (DOI), actualizarea paginii revistei https://www.julpreview.ro/;
 • Plan de acțiune pentru anul 2022.

Echipa proiectului

 • Director de Proiect – Conf. dr. arh. RĂDULESCU Monica
 • Asistent Manager – Asist.dr. urb. MOTCANU - DUMITRESCU Mădălina
 • Specialist Resurse Umane – NICOLESCU Adriana
 • Specialiști Achiziții – FEDIUC Elena, NEAGOE Cristina
 • Expert CSI/conf. dr. ecol., dr. geogr.,. habil. urb. PETRIȘOR Alexandru-Ionuț
 • Consultant - Profesor – dr.arh. CRĂCIUN Cerasella
 • Cercetător – dr.arh.BOȘTENARU-DAN Maria
 • Referent – drd.arh. AL-BASHTAWI Mihaela