DISASTERPROTECT

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-001

Strategia de cercetare a UAUIM împotriva dezastrelor în domeniul protecției patrimoniului natural și construit, a zonelor urbane și rurale

Cod: UAUIM-FFCSU-2021-001
Domeniu vizat: A. Revizuirea strategiei cercetării UAUIM – domeniu strategic cercetare
Perioada de implementare: 16 septembrie - 10 decembrie 2021

Descriere

Proiectul, cu un buget aprobat în valoare de 17745 lei are ca scop realizarea unei strategii UAUIM de cercetare în domeniul protecției patrimoniului natural și construit împotriva dezastrelor, din localitățile urbane, cât și din cele rurale și urmărește dobândirea de competențe interdisciplinare privind proiectarea arhitecturală și urbană rezilientă la dezastre si armonizarea acesteia cu legislația europeana/internațională în domeniu pentru comunitatea academică didactică și de cercetare a UAUIM.

Sub conducerea managerului de proiect echipa va urmări atingerea obiectivelor specifice privind diversificarea competențelor personalului didactic și de cercetare a UAUIM cu competențe de management de dezastre, cu disciplina complementară IT „GIS si realitate virtuală”, generarea de idei și soluții pentru situri problemă, difuzarea bunelor practici către actorii publici cu putere de decizie și publicul larg și nu în ultimul rând către experți prin actualizarea a 3 din cursurile predate de aceștia în mod curent și deschiderea dezvoltării a 2 cursuri facultative (drept urban pentru dezastre, GIS și realitate virtuală).

Echipa

 • dr. dipl. ing. Maria Boștenaru Dan, director de proiect (DMC)
 • asist.proiect drd. urb. Marilena Brastăviceanu (SDU)
 • experții:
  • prof.dr.arh. Cristina Olga Gociman (SDA)
  • prof.dr.arh. Tiberiu Florescu (DPUP)
  • prof.dr.arh. Cerasella Crăciun (DPUP)
  • conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu (DPUP)
  • conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu (DST)
  • lect.dr.arh. Sergiu Petrea (DBP)
 • doctoranzii:
  • arh. Steluța Topalov (SDA)
  • arh. Anne Marie Gacichevici (SDA)
  • urb. Atena Gârjoabă (SDU)
  • arh. Cătălina Vărzaru (SDA)

Structura

Proiectul este structurat pe 3 activități care coroborate, contribuie la atingerea obiectivelor.

 • prima activitate - pregătirea conferinței - va consta în analiza SWOT necesară stabilirii unui diagnostic în baza căruia se va defini misiunea pe care UAUIM o are în cercetarea din domeniul dezastrelor, pentru a ameliora problemele și a utiliza potențialul, cu stabilirea obiectivelor și suboiectivelor de cercetare, traduse în pachete de măsuri, cărora le sunt asociate mijloace de implementare și mijloace de comunicare/consens între departamentele implicate, și planuri de implementare pe diferite orizonturi de timp.
 • a doua activitate - implementarea - constând în realizarea unei conferințe virtuale de prezentare și susținere/discutare a rezultatelor, culminează cu
 • sinteza proiectului de cercetare și anume documentul strategic de protejare a patrimoniului construit și natural contra dezastrelor, document ce va fi corelat cu posibilitățile de finanțare ale activităților deja încheiate/în desfășurare/evaluare/potențial viitoare de cercetare. Rezultatele vor fi propuse spre prezentare la conferințele EGU/Viena și 3ECEES/ București.

22-23 noiembrie 2021: Conferința DISASTERPROTECT