UT-155 Schiță (2.2)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
lect.dr.arh Andrei Mitrea