IT-27 Fenomenul arhitectural până în secolul 20

Începând cu 7 iunie 2020 toate informațiile se găsesc în fișa disciplinei:

Proiectare și Planificare Urbană / Facultatea de Urbanism
Disciplină obligatorie, anul I, sem. 1 / ore: 2C / Credite ECTS: 2vezi fișa disciplinei
Amenajarea și Planificarea Peisajului / Facultatea de Urbanism
Disciplină obligatorie, anul I, sem. 1 / ore: 2C / Credite ECTS: 2vezi fișa disciplinei