UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
Master

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Prospectiva urbană- - 10cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
1. UP-102 Vulnerabilitate urbană și dezvoltare sustenabilă DF 1C+2L - 42 6 - prof.dr.arh Tiberiu Florescu
2. UP-64 Protecția localităților împotriva riscurilor DC 2C - 28 4 - prof.dr.arh. Cristina Gociman
Modul 2/8 - Individ, societate, oraș - 8cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
3. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 4 - dr.ist. Adrian Majuru
4. UT-52 Operațiuni în urbanism DF 2C - 28 4 - conf.dr.arh Liviu Ianăși
Modul 2/9 - Regenerare urbană - 12cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
5. UP-132 Fundamentare de temă (2) DF 3L - 42 6 - prof.dr.arh Tiberiu Florescu
6. UP-155 Strategic Urban Design DS 1C+2L - 42 6 - prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Modul 2/10 - Practica - 10cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
7. UP-142 Practică profesională DS - 7L 98 - 10 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Modul 2/11 – Cercetare îndrumată - 20cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
8. UT-70 Urbanism comparat - SUA-Franța-Marea Britanie DC - 1C 14 - 2
9. UP-70 Cercetare îndrumată: orașul - subiect pentru studiul de caz DS - 2L 28 - 3 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
10. UP-131 Proiect Dizertație DS - 4P 56 - 15 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 15 14 406 30 30  
11.   Susținere Disertație - 10
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/