Plan de învățământ
Proiectare Urbană, anul 2 de master, 2023-2024

master / 2 ani

Grafic activități:
MPU2 grafic 2023-2024.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Prospectiva urbană- - 10cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
1. UP-102 Vulnerabilitate și dezvoltare sustenabilă DF 1C+2L - 42 6 - 6+10 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
2. UP-64 Protecția localităților împotriva riscurilor DC 2C - 28 4 - 13 prof.dr.arh. Cristina Gociman
Modul 2/8 - Individ, societate, oraș - 8cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
3. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 4 - 13 dr.ist. Adrian Majuru
4. UT-52 Operațiuni de urbanism și dezvoltare economică DF 2C - 28 4 - 13 conf.dr.arh Liviu Ianăși
Modul 2/9 - Regenerare urbană - 12cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
5. UP-132 Fundamentare de temă (2) DF 3L - 42 6 - 15 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
6. UP-155 Strategic Urban Design DS 1C+2L - 42 6 - 6+10 lect.dr.arh. Dragoș Buhociu
Modul 2/10 - Practica - 10cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
7. UP-142 Practică profesională DS - 7L 98 - 10 34 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Modul 2/11 – Cercetare îndrumată - 20cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
8. UT-70 Urbanism comparat DC - 1C 14 - 2 6 lect. dr. arh. Andrei Mitrea
9. UP-70 Cercetare îndrumată DS - 2L 28 - 3 10 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
10. UP-131 Proiect Disertație DS - 4P 56 - 15 20 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Total ore obligatorii / credite 15 14 406 30 30
11.   Susținere Disertație - 10
Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare