Plan de învățământ
Proiectare Urbană, anul 1 de master, 2022-2023

master / 2 ani

Grafic activități:
grafic MPU 2022-2023_An1.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 1/1 - Analiză urbană - 8cr - conf.dr.arh. Angelica Stan
1. UP-133 Dinamica periferiilor urbane DC 2C - 28 4 - 13 prof.dr.arh. Angelica Stan
2. UT-25 Mobilitate (2) DC 2C - 28 4 - 13 conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
Modul 1/2 - Urbanism și teritoriu - 10cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
3. UT-4 Management și drept urban DS 2C+1L - 42 6 - 13+5 conf.dr.arh Liviu Ianăși
4. UP-47 Studii și documentații de urbanism DS - 1C+1L 28 - 4 6+5 lect.dr.arh. Simona Butnariu
Modul 1/3 - Tehnica cercetarii urbane - 10cr - conf.dr.urb. Andreea Necșulescu
5. UP-154 Proiectare GIS (1) DC 2L - 28 4 - 10 prof.dr.arh Tiberiu Florescu, asist.dr.urb. Radu Pătrașcu
6. UP-41 Cercetare și etică academică (2) DC 1C - 14 2 - 6 conf.dr.arh Andreea Necșulescu
7. UP-130 Fundamentare de temă (1) DF 2P - 28 4 - 10 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Modul 1/4 - Patrimoniul urban și dezvoltarea durabilă - 6cr - conf.dr.arh. Simona Munteanu
8. UT-92 Dezvoltare spațială durabilă DS 2C - 28 4 - 13 lect.dr.arh Vera Marin
9. UT-93 Arii și zone protejate DS 1C - 14 2 - 6 conf.dr.arh Simona Munteanu
Modul 1/5 - Modele de analiză și studiu - 4cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
10. UP-71 Managementul proiectării de urbanism DS - 1C+1L 28 - 4 6+5 prof.dr.arh Georgică Mitrache
Modul 1/6 - Proiectare de urbanism - 22cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
11. UP-141 Proiectare GIS (2) DS - 2L 28 - 4 10 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
12. UP-74 Proiect urbanism complex DS - 4P 56 - 9 20 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
13. UP-105 Compoziție urbană - proiect integrat DS - 4P 56 - 9 20 prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Total ore obligatorii / credite 15 14 406 30 30
Simboluri departamente
UPProiectare Urbană și Peisagistică
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare