Plan de învățământ 2016-2017, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
Master

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Mobilitate și teritoriu - 17cr - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
1. UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate DF 2C - 28 4 - prof.dr.arh Cătălin Sârbu
2. UT-100 Sisteme teritoriale - structură și dinamică DS 1C+1L - 28 4 - dr.geogr Andrei Schvab
3. UT-88 Politici și planuri de mobilitate DTD 2C+3L - 70 9 - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
Modul 2/8 - Mediu, oraș, mișcare - 6cr - prof.dr.arh. Cătălin Sârbu
4. UT-68 Planificare strategică și modele matematice DF 1C - 14 2 -
5. UT-120 Dezvoltare regională în UE și România DS 2C - 28 4 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu
Modul 2/9 - Mobilitate - experiment și practică - 7cr - prof.dr.arh. Constantin Enache
6. UT-52 Operațiuni în urbanism DF 2C - 28 4 - conf.dr.arh Liviu Ianăși
7. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 3 - dr.ist. Adrian Majuru
Modul 2/10 - Practică - 6cr - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
8. UT-56 Practică profesională DS - 4P 56 - 6 conf.dr.arh Mihaela Negulescu
Modul 2/11 - Proiectare integrată - 24cr - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
9. UT-124 Managementul mobilității urbane DS - 2C 28 - 4 ing Florin Dragomir
10. UT-125 Cercetare îndrumată DS - 4P 56 - 10 conf.dr.arh Mihaela Negulescu
11. UT-90 Proiect integrat de mobilitate - disertație - - 6P 84 - 10 conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 16 16 448 30 30  
12.   Susținere disertație - 10
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare