Plan de învățământ
Mobilitate Urbană anul 2 de master, 2021-2022

master / 2 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Teritoriu - 8cr - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
1. UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate DF 2C - 28 4 - lect.dr.arh Andrei Mitrea
2. UT-100 Sisteme teritoriale - structură și dinamică DS 1C+1L - 28 4 - lect.dr.geogr Andrei Schvab
Modul 2/8 - Mediu, oraș, mișcare - 14cr - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
3. UT-120 Dezvoltare regională în UE și România DS 2C - 28 4 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu
4. UT-88 Politici și planuri de mobilitate DD 2C+3L - 70 10 - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
Modul 2/9 - Mobilitate - experiment și practică - 8cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
5. UT-52 Operațiuni de urbanism și dezvoltare economică DF 2C - 28 4 - conf.dr.arh Liviu Ianăși
6. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 4 - dr.ist. Adrian Majuru
Modul 2/10 - Practică - 6cr - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
7. UT-56 Practică profesională DS - 4P 56 - 6 conf.dr.arh Mihaela Negulescu
Modul 2/11 - Proiectare integrată - 24cr - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
8. UT-124 Managementul mobilității urbane DS - 2C 28 - 4 ing. Florin Dragomir
9. UT-125 Cercetare îndrumată DS - 4P 56 - 10 conf.dr.arh Mihaela Negulescu
10. UT-90 Proiect integrat UM - disertație - - 4P 56 - 10 conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 15 14 406 30 30  
11.   Susținere disertație - 10
Simboluri departamente
UPProiectare Urbană și Peisagistică
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare