Plan de învățământ
Mobilitate Urbană, anul 2 de master, 2023-2024

master / 2 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Teritoriu - 8cr - prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
1. UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate DF 2C - 28 4 - 13 lect.dr.arh Andrei Mitrea
2. UT-100 Sisteme teritoriale - structură și dinamică DS 1C+1L - 28 4 - 6+5 lect.dr.geogr Andrei Schvab
Modul 2/8 - Mediu, oraș, mișcare - 14cr - prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
3. UT-120 Dezvoltare regională în UE și România DS 2C - 28 4 - 13 conf.dr.arh Gabriel Pascariu
4. UT-88 Politici și planuri de mobilitate DD 2C+3L - 70 10 - 25 prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
Modul 2/9 - Mobilitate - experiment și practică - 8cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
5. UT-52 Operațiuni de urbanism și dezvoltare economică DF 2C - 28 4 - 13 conf.dr.arh Liviu Ianăși
6. UP-56 Antropologie urbană DC 2C - 28 4 - 13 dr.ist. Adrian Majuru
Modul 2/10 - Practică - 6cr - prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
7. UT-56 Practică profesională DS - 4P 56 - 6 20 prof.dr.arh Mihaela Negulescu
Modul 2/11 - Proiectare integrată - 24cr - prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
8. UT-124 Managementul mobilității urbane DS - 2C 28 - 4 13 ing. Florin Dragomir
9. UT-125 Cercetare îndrumată DS - 4P 56 - 10 20 prof.dr.arh Mihaela Negulescu
10. UT-90 Proiect integrat UM - disertație - - 4P 56 - 10 20 prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
Total ore obligatorii / credite 15 14 406 30 30
11.   Susținere disertație - 10
Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare