PID-6 Activități practice (releveu)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Cristina Șerban
Colectiv:
conf.dr.arh. Cristina Șerban, lect.dr.arh. Cristina Chira
Obiective:
Deprinderea realizării unui releveu al unui spațiu interior în vederea mobilării acestuia. Cunoașterea metodei de lucru, uneltelor si elementelor necesare întocmirii unui astfel de document corect și complet. Modalități de reprezentare. Lucru în echipă.
Conținut:
Se va studia un spațiu interior ce va fi complet amenajat.
Metoda de predare:
Prelegeri/prezentări în cadrul atelierului și/sau online - explicarea noțiunilor, exemplificări, prezentări de temă, detalii, discuții, comentarii și corecturi individuale și în colectiv. Coordonarea și evaluarea proiectelor.
Mod de evaluare:
10% - un punct din oficiu (cu condiția respectării regulamentului) 40% - prezența activă la disciplina de proiectare și corecturi (echivalentul pentru fiecare dintre fazele aferente studiului si a modului de lucru pe tot parcursul proiectului) 40% - media obținută la predarea finală 10% - modul de prezentare/susținere a proiectului
Bibliografie minimală:
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Miercurea Ciuc 2004 Ching, D.K. Francis - Architectural Graphics, Ed. John Willey & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2015 Kilmer, W. Otie & Resemary - Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills, Ed. John Willey & Sons, Inc.,2003 reviste DETAIL