PID-147 Atelier design (1.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Fișa disciplinei:
FI-M PID-147 Atelier design (1.1).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
conf. Cristina Șerban
Colectiv:
conf.dr.arh. Cristina Șerban, lect.dr.arh. Cristina Chira
Obiective:
Învățarea citirii proiectelor, corelării pieselor de reprezentare, cunoașterii și reprezentării elementelor arhitecturale, analiza comparativă – schimbarea caracterului unui spațiu prin mobilare.
Conținut:
Se vor învăța elemnte de limbaj arhitectural, modul lor de reprezentare grafică (planuri, vederi, secțiuni, axonometrii etc.), scara de reprezentare, linii de reprezentare etc. prin intermediul analizei casei arhitectului Mies van der Rohe – Fransworth House.
Metoda de predare:
Curs ”Mobilarea Locuințelor (I)” - Prelegeri/prezentări în cadrul atelierului și/sau online - explicarea noțiunilor, exemplificări, prezentări de temă, detalii, discuții, comentarii și corecturi individuale și în colectiv.
Coordonarea și evaluarea proiectelor.
Mod de evaluare:
10% - un punct din oficiu (cu condiția respectării regulamentului)
40% - prezența activă la disciplina de proiectare și corecturi (echivalentul pentru fiecare
dintre fazele aferente studiului si a modului de lucru pe tot parcursul proiectului)
40% - media obținută la predarea finală
10% - modul de prezentare/susținere a proiectului, inclusiv argumentare teoretică și preocupare pentru îndeplinirea unor criterii de sustenabilitate
Bibliografie minimală:
Jurov, Cosma - Ce este arhitectura?, Ed. Albatros, București, 1989
Neufert, Ernst - Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Miercurea Ciuc 2004
Ching, D. Francis - Form Space Order, John Wley and Sons Publishers, New Jersey, 2007
Jurov, Cosma - Arhitectura ambianțelor, Ed. Capitel, București, 2008
Marcu-Lapadat, Marius - Introducere în arhitectura de interior, Ed. Simetria, București 2013
Ramstedt, Frida – Ghid de design interior: Amenajează, mobilează și decorează profesionist spațiul în care trăiești, Ed. Publica, București, 2020