PID-75 Ergonomie și desen tehnic

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3

Ergonomie și desen tehnic

Ergonomie si desen tehnic romana 2.doc

Ergonomie și desen tehnic

Ergonomie si desen tehnic engleza 1.doc

Fișa disciplinei

Titular:
conf. Mariana Croitoru
Colectiv:
Lect. dr. arh. Codruța IANA Asist. dr. arh. Mihaela LĂCRARU Asist. dr. arh. Dan Adrian IONESCU
Obiective:
- însușirea elementelor teoretice fundamentale de ergonomie și desen tehnic, care condiționează practica în arhitectura de interior, în designul de produs și mobilier
- particularizarea elementelor specifice ce definesc ergonomia spațiului arhitectural interior în cadrul programelor arhitecturale, a obiectelor de design și a mobilierului
- lucrări practice realizate cu scopul parcurgerii tematice a cursului teoretic prin documentare, exemplificări și verificări
Conținut:
CURS 1,2 Concepte: ERGONOMIE, spațiu interior funcțional
- un domeniu de activitate tehnico-științific din cadrul psihologiei muncii, care prin colaborarea dintre psihologi, fiziologi și tehnicieni studiază și realizează o astfel de organizare a sistemului "om - mașină - condiții de loc de muncă" în așa fel, încât munca să fie efectuată cu costuri biologice minime și maximă eficiență.
- are ca scop adaptarea sarcinilor de muncă și a locului de muncă la oameni cât și a oamenilor față de muncă și loc de muncă.
- optimizarea funcționării sistemului "om-mașină-condiții de muncă".
- domeniu interdisciplinar (interacționează cu tehnologia industrială, designul industrial, psihologia, ergometria, etc.)
- ergonomia este indispensabilă pentru orice domeniu de activitate
- ergometria, un domeniu al stiinței măsurării
1. Introducere în teoria spațului interior funcțional (programe de arhitectură):
1.1. Scurt istoric - apariție și evoluție
1.2. Tipologii - programe de bază
- programe conexe (întrepătrunderea programelor de bază)
2. Dimensiunea conceptuală a programelor de arhitectură – disciplina de sinteză a arhitecturii contemporane
2.1. Program de arhitectură = principii și metode de configurare a spațiului (atât interior cât și exterior) având ca finalitate clădirea, construcția
2.2. Temă de proiectare = programul de arhitectură particularizat de amplasament, dimensiuni, condiții ale cadrului natural și construit
2.3. Proiect de arhitectură = finalitatea studiului în conformitate cu tema de proiectare (la o anumită comandă socială)
CURS 3 3. Formă – funcțiune + tehnică și tehnologie în practica arhitecturală
3.1. Proiectarea de arhitectură = program – temă – proiect de arhitectură
3.2. Rezolvarea și elaborarea proiectului de arhitectură:
3.2.1. Schemă funcțională
3.2.2. Dimensionări, ergometrie și ergonomie 3.2.3. Volumetrie (legi compoziționale)
CURS 4 4. Programe de arhitectură, exemple
4.1. Programe civile
a) de locuire
b) culturale, educaționale și de cult
c) pentru sănătate
d) agrement, sport, turism
e) comerț + afaceri
f) politico – sociale
g) de producție (industriale, agricole, pentru transporturi)
4.2. Programe militare (de apărare)
CURS 5-7 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic)
5. Programul de locuire
5.1. Locuința = program de arhitectură
5.2. Ergonomia spațiului interior al locuinței (funcțiuni)
5.3. Designul obiectelor necesare, mobilierului
5.4. Reprezentare grafică. Dimensiuni. Cotare.
CURS 8,9 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic)
6. Programe culturale (teatre, cinematografe, filarmonici, biblioteci)
- educaționale (creșe, grădinițe, școli, licee, universități)
CURS 10,11 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic)
8. Programe pentru agrement
- sport (săli, bazine, stadioane)
- turism (motel, hostel, hotel)
CURS 12,13 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic)
9. Programe pentru comerț (magazine, mall-uri)

CURS 14 + LUCRĂRI PRACTICE (desen tehnic)
10. Programe administrative
- afaceri (clădiri de birouri)

Metoda de predare:
- toate programele luate în studiu vor avea scheme funcționale și vor fi dimensionate ( conform normativelor în vigoare)
Mod de evaluare:
- 4-5 teste
- examen final
Bibliografie minimală:
ERNST and PETER NEUFERT - Architects’ Data, Third Edition
Ed. School of Architecture, Oxford Brooks University
Notițe de curs, teste și seminar