Call for papers Argument 16/2024: „Ipostaze ale formei spațial-volumetrice”

Termen trimitere rezumat: 24 noiembrie 2023

Publicat 2 iulie 2023, actualizat 30 octombrie 2023

Formele arhitecturale sunt proiectate, înțelese, interpretate, locuite și utilizate în diverse moduri, deopotrivă valabile. Ipostaza depinde, de fapt, de starea celui ce interacționează cu arhitectura și este, la rândul ei, transformată prin interacțiune. Cum și în ce contexte diferite conturează formele spațial-volumetrice anumite ipostaze? Care este impactul formei spațial-volumetrice asupra modului de raportare la aceasta? Ce ipostaze pot fi considerate relevante în definirea spațiului? și ce definește ipostaza în contextul specific? sunt doar câteva întrebări de început pe care le ridică problematica. Vă invităm să investigăm acest subiect în numărul 16 al revistei Argument, privind, deopotrivă, din interiorul și din afara domeniului arhitecturii.

Conferința și publicația asociată rămân deschise profesioniștilor interesați, cercetătorilor, cadrelor didactice, studenților și absolvenților doctoranzi ce studiază discipline diverse precum arhitectura și arhitectura de interior, planificarea urbană, peisagistica, arta sub formele sale variate, geografia urbană, sociologia și antropologia etc.

Așteptăm cu interes propunerile dvs. exclusiv pe adresa redacției – argument.uauim@gmail.com.

_deadline transmitere rezumat (1000 cuvinte): 5 noiembrie 2023 24 noiembrie 2023

_comunicarea acceptării rezumatelor: 7 noiembrie 2023 5 decembrie 2023

_transmiterea articolelor in extenso, în limba engleză*: 4 februarie 2024

_sesiunea de comunicări științifice: 29 mai 2024

Articolele, cu caracter științific, vor fi redactate conform template-ului și vor fi însoțite de declarația privind drepturile de autor semnată (ambele documente, precum și alte informații utile, sunt disponibile pe pagina revistei argument.uauim.ro).

Totodată, revista Argument publică review-uri pentru cărți, conferințe și evenimente ce se înscriu în aria tematică a acesteia. Review-urile cu caracter critic, redactate atât în limba română, cât și limba engleză*, vor avea între 700-1500 cuvinte. Termenul limită pentru trimiterea acestora prin e-mail, pe adresa revistei, este 14 aprilie 2024.


Revista ARGUMENT:
ISSN (print): 2067-4252 / ISSN (online): 2501-6334 / ISSN-L: 2067-4252
https://doi.org/10.54508/Argument
Publicație a Editurii Universitare „Ion Mincu”
Revista indexată în SCOPUS, DOAJ, CEEOL, ERIH PLUS, CROSSREF, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat, recunoscută CNCS (cat. B)
argument.uauim@gmail.com
argument.uauim.ro
www.facebook.com/revistaargument


*Trimiterea textului se poate face, în prima fază, cel puțin în limba engleză, urmând a fi redactat ulterior și în limba română. Exclusiv pentru autorii străini, traducerea în limba română se va face de către echipa editorială.