PID-79 Proiect de licență

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 8P | Credite ECTS: 8
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf. Mariana Croitoru