PID-69 Activități practice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh. Mariana Croitoru