PID-69 Activități practice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh. Mariana Croitoru
Colectiv:
asist.dr.arh.int. Dan Adrian Ionescu