PID-69 Activități practice

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr.arh. Mariana Croitoru

modifică