PID-78 Lucrare teoretică de licență (memoriu proiect)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 2
Titular:
conf. Mariana Croitoru