PID-159 Atelier design (3.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 8
Titular:
conf. Mariana Croitoru