PID-159 Atelier design (3.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Mobilier și Amenajări Interioare
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 8
Titular:
conf.dr.arh. Mariana Croitoru
Colectiv:
asist.dr.arh.int. Dan Adrian Ionescu