PID-67 Proiect diplomă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 20
Titular:
conf. Oana Diaconescu
Colectiv:
conf.dr.arh. Iulius Ionescu, conf.de.arh. Marius Marcu Lapadat, prof.dr.arh. Tomnita Florescu, conf.dr.arh. Razvan Luscov, conf.dr.arh. Beatrice Joger, lector.dr.arh. Dorina TArbujaru, lector.dr.arh. Stefania Ruse
Obiective:
În temeiul prevederilor art. 67 al. (2), (4), (6) din Legea nr. 84/1995, legea învățământului, republicată și în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministrului Educației și Cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție sau disertație, finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", Facultatea de Arhitectură de Interior se realizează printr-un examen de diplomă, organizat în sesiuni (de vară și de iarnă).
Proba I-a: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate:
1. susținerea unei lucrări teoretice (disertație) - lucrare teoretică de analiză și critică în domeniile: arhitectură de interior, design, arhitectură generală, construcții, restaurare.
2. susținerea studiului de fundamentare (prediploma) realizat de candidat în vederea elaborării proiectului de diplomă.
Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică.
Conținut:
Lucrarea de diplomă concretizează soluția rezultată în urma analizei și recomandărilor din proiectul de prediplomă.
Conținutul general:
Diploma în specialitatea "design de produs" este un proiect de design și ca urmare acesta va avea toate atributele unui astfel de proiect, de la concept la constructivitate (funcționalitate, materiale,tehnologii, detalii etc.).
Un accent deosebit se va pune pe aspectele legate de expresie ca valoare estetică. Temele abordabile în lucrare vizează toate cazurile în care utilizatorul intră într-o relație de interdependență cu lumea lucrurilor utile, pentru satisfacerea diverselor nevoi și activități umane .

NOTA:
Vezi regulament de Prediploma si Diploma in Ghidul Informativ pentru studenti, FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR
Metoda de predare:
Consultare pe parcursul elaborarii proiectului
Mod de evaluare:
Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 (disertație și prediplomă) și
PROBEI 2 (proiect de diplomă) este 5 (CINCI), caz în care se obțin creditele aferente celor două probe - 10
credite și respectiv 20 de credite. Promovarea Probei 1 condiționează susținerea probei 2.
Nota examenului de diplomă se calculează ca medie ponderată, fără rotunjire, cu două zecimale, astfel:
[(notă disertație+notă prediplomă)/2x10cr.+(notă proiect diplomă x 20cr.)]/30 cr.
Nota minimă de promovare a examenului de diplomă și, deci, de obținere a celor 30 de credite aferente este
6 (SASE).
Observații:
NOTA:
Vezi regulament de Prediploma si Diploma in Ghidul Informativ pentru studenti, FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR