PID-73 Proiect fundamentare diplomă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 5
Titular:
conf. Oana Diaconescu