PID-144 Atelier design (5.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul V, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+10P | Credite ECTS: 8
Titular:
prof. Răzvan Mihai Luscov