UT-155 Schiță (2.2)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu