UAUIMAnunțuriÎnscriere ani superiori, an universitar 2023-2024, Facultatea de Urbanism

Înscriere ani superiori, an universitar 2023-2024, Facultatea de Urbanism

Publicat 28 septembrie 2023, actualizat 5 octombrie 2023

Locuri bugetate an universitar 2023-2024 Facultatea de Urbanism.pdf

Documente necesare pentru toți anii:

Înscrierea în anii superiori (ciclul I licenta si ciclul II master) ai Facultății de Urbanism se face în intervalul orar 9:30-15:30 la etajul 1, secretariat Urbanism.

Studentii vor avea asupra lor toate documentele necesare inscrierii la studii deja completate - fisa de inscriere in an, contract de studii in 2 exemplare, copii chitante taxa de studiu (rata 1) si taxa reinnoire card acces, precum si carnetul de student si legitimatia de transport, pentru vizare.

Studentii care nu se incadreaza in limita numarului de locuri bugetate aprobat pentru anul 2023-2024, in conformitate cu listele continand clasamentul punctajelor, publicate la data inscrierii la studii, vor prezenta obligatoriu chitanta de achitare a primei rate din taxa de studiu – in copie.

Termenul de inscriere se va respecta obligatoriu.

Se precizeaza ca neinscrierea la studii constituie motiv pentru exmatriculare conform regulament general privind activitatea profesionala a studentilor

Amenajarea și Planificarea Peisajului

APP ani 1, 2, 3, 4 2022-2023 refacere.pdf

Master Proiectare Urbană

MASTER ani 1, 2 2022-2023 refacere.pdf

Clasament punctaj FU MPU an 1 2022-2023.pdf

Master Management pentru Orașe Competitive

MASTER ani 1, 2 2022-2023 refacere.pdf

Clasament punctaj FU MOC an 1 2022-2023.pdf